Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Ngư dân Việt và tai nạn dầu loang ở Mỹ 10 Tháng 5 2010 BBC 1769
Món Quà Của Thượng Đế 07 Tháng 5 2010 AP. Mặc Trầm Cung 1776
Chương Trình Mục Vụ và Thuyết Trình Viên 25 Tháng 4 2010 Ban Mục Vụ Gia Đình TGP Sàigòn 1634
Hội thảo toàn quốc lần thứ 26 của Ủy ban Thánh nhạc 22 Tháng 4 2010 WHD 2229
Đại Hội Legio Mariae tại Laos Lần 1 14 Tháng 4 2010 Lm Raphael Trần Xuân Nhàn 2265
Học giả George Weigel tố cáo Báo New York Times toan làm giảm uy tín của Giáo Hội Công giáo về vụ 01 Tháng 4 2010 Dominic Davic Trần 1682
Khóa Học Căn Bản Spanish Mục Vụ tại Costa Rica Dành Cho Linh Mục Việt Nam Tại Hoa Kỳ (30 tháng 8 – 16 tháng 9, 2010) 24 Tháng 3 2010 Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm 1827
Anh giáo Canada xin gia nhập Giáo hội Công giáo 21 Tháng 3 2010 Trần Mạnh Trác 1807
Giới thiệu Câu Lạc Bộ Sáng Tác Thơ Văn Công Giáo 15 Tháng 3 2010 Hoàng Thi Ca 2199
Yêu tiếng Anh hơn ... tiếng Việt 11 Tháng 3 2010 Sàigòn Cô Nương/ Người Việt Online 1936

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch