Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Đức Thánh Cha tiếp tổng thống Donald Trump 24 Tháng 5 2017 G. Trần Đức Anh OP 278
Callista Gingrich, nữ đại sứ ít theo quy ước của Mỹ ở Vatican 23 Tháng 5 2017 Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch 308
Định hướng mãi sẽ có ngày xuống lỗ 16 Tháng 5 2017 Phạm Trần 326
Tiến trình Bắc thuộc lần thứ 5 của Trung Cộng 10 Tháng 5 2017 TS.Mai Thanh Truyết 450
Hoà giải với ai – Hoà hợp cái gì ? 04 Tháng 5 2017 Phạm Trần 476
42 năm sau ngày 30.4.1975 qua cái nhìn của người trẻ 26 Tháng 4 2017 Cát Linh 435
Sau 42 năm 24 Tháng 4 2017 Nguyễn Thị Thêm 371
Những tên Giu-Đa thời điểm 30-4-1975 20 Tháng 4 2017 Trần Vinh 363
Con cá, người dân và lá cờ 19 Tháng 4 2017 Phạm Trần 279
Khuynh hướng tự tử tại Nhật Bản 12 Tháng 4 2017 Mai Anh 316

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch