Đón Xuân, Chúc Xuân, Nguyện Xuân.  Đón Xuân, Chúc Xuân, Nguyện Xuân. Đón Xuân, Chúc Xuân, Nguyện Xuân.  Đón Xuân, Chúc Xuân, Nguyện Xuân. Đón Xuân, Chúc Xuân, Nguyện Xuan.

Đón Xuân 2018

Cúc Trúc Mai Lan đã rộn ràng

Phố phường nhộn nhịp đón xuân sang

Đầu xanh đón tết duyên hoa thắm

Tóc bạc nghinh xuân phận lá vàng

Bái kính tổ tiên câu đối đỏ

Xum vầy con cháu bánh chưng xanh

Xuân sang mãi lúc xuân còn trẻ

Xuân tới vạn lần vẫn cứ xuân.

Chúc Xuan 2018

Tết đến sai thơ chúc mọi nhà

Bình an hạnh phúc kẻ gần xa

Tin yêu trọn nghĩa cùng Thiên Chúa

Hiếu kính vẹn tình với mẹ cha

Nghĩa tín chợ đời hương tôn quí

Chân tâm xã tắc nét tinh hoa

Vui xuân hãy dưỡng cho xuân thắm

Xây đắp cho đời rộn tiếng ca.

Xuân Nguyện 2018

Khen ai đã bảo tết là xuân

Nhẩm tính đời tôi đã mấy lần

Có tết nhưng không mùi đất mẹ

Cũng xuân mà chẳng bóng người thân

Xuân sang thơ chúc người xa cách

Tết đến thân thăm kẻ gũi gần

Gối bái giang tay vọng cửu trùng

Nguyện xin tình Chúa chữ bình an.

 Linh mục Giuse Trịnh Văn Viễn