Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 3 PS, B: Chúa giải thích Kinh Thánh và bẻ bánh 15 Tháng 4 2015 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 2081
CN 2 PS, B: Cộng đoàn 'khả tín'' 09 Tháng 4 2015 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 1982
CN PS, B: Chúa đã Phục Sinh 03 Tháng 4 2015 Lm Giuse Phạm Thanh Liêm 2159
Lễ Lá: B: Niềm vui - Thập giá – và ơn cứu độ 24 Tháng 3 2015 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 2041
CN 5 MC, B: Chúa Giêsu, hạt giống chịu mục nát 18 Tháng 3 2015 Lm. Phêrô Trần Thanh Sơn 2154
CN 4 MC, B: Tình yêu Thánh Giá 11 Tháng 3 2015 Lm Anphong Trần Đức Phương 2337
CN 3 MC, B: Thanh tẩy đền thờ tâm hồn 03 Tháng 3 2015 Lm Nguyễn Hữu Thy 2167
CN 2 MC, B: Chúa biến hình, vừa là một vinh quang vừa là một thách đố! 25 Tháng 2 2015 Lm Nguyễn Hữu Thy 2195
CN 1 MC, B: Chiến thắng cám dỗ với Đức Giêsu 19 Tháng 2 2015 Lm Trần Ngà 2490
CN 6 TN, B: Bệnh phong tâm hồn 10 Tháng 2 2015 TGm Ngô Quang Kiệt 2435

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch