Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 4 MC, B: Tình yêu Thánh Giá 11 Tháng 3 2015 Lm Anphong Trần Đức Phương 1938
CN 3 MC, B: Thanh tẩy đền thờ tâm hồn 03 Tháng 3 2015 Lm Nguyễn Hữu Thy 1855
CN 2 MC, B: Chúa biến hình, vừa là một vinh quang vừa là một thách đố! 25 Tháng 2 2015 Lm Nguyễn Hữu Thy 1911
CN 1 MC, B: Chiến thắng cám dỗ với Đức Giêsu 19 Tháng 2 2015 Lm Trần Ngà 2197
CN 6 TN, B: Bệnh phong tâm hồn 10 Tháng 2 2015 TGm Ngô Quang Kiệt 1956
CN 5 TN, B: “Chúa Giêsu chữa lành và rao giảng” 04 Tháng 2 2015 Lm Giuse Nguyễn Văn Nam 1868
CN 4 TN, B: Chúa quyền năng vì Chúa là Đấng Thánh 29 Tháng 1 2015 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 1754
CN 3 TN, B: Sám hối và tin vào Tin Mừng 21 Tháng 1 2015 Radio Veritas Asia 1746
CN 2 TN, B: Ơn gọi 14 Tháng 1 2015 Lm Giuse Phạm Thanh Liêm 1753
Lễ Chúa chịu Phép Rửa, B: Chúa chịu phép rửa, cả trần gian được thánh hóa 06 Tháng 1 2015 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 1871

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch