Kính dâng và Ðề tặng

Thính giả và độc giả viết

Ghi nhận

Nội dung

Về tác giả

Vào đề

Mùa Vọng, Năm C:

Chúa Nhật 1: Kiên nhẫn đợi chờ ngày Chúa đến

Chúa Nhật 2: Sửa đuờng Chúa đến theo nghia thiêng liêng.

Chúa Nhật 3: Ðợi chờ ngày Chúa đến trong niềm vui chấp nhận

Chúa Nhật 4: Cùng với Mẹ đem Chúa đi thăm viếng

Mùa Giáng Sinh, Năm C:

Lễ Vọng Giáng Sinh: A, B, C: Sống theo đuờng lối nhỏ bé của Chúa

Lễ Ðêm Giáng Sinh: A, B, C: Việc Chúa Sinh ra  có ảnh huởng gì đến đời sống nguời tín hữu?

Lễ Rạng đông Giáng Sinh: A, B, C: Lễ Sinh Nhật đầu tiên đuợc mừng thế nào?

Lễ Ngày Giáng Sinh: A, B, C: Luỡng tính của Ngôi Lời  nhập thế Giáng sinh

Lễ Chúa Hiển Linh, C: Chúa đến tỏ mình ra cho muôn dân 

Mùa Chay, Năm C:

Thứ Tu Lễ Tro (A,B,C): Sống tinh thần mùa Chay

Chúa Nhật 01: Hành trình đi về đất hứa

Chúa Nhật 02: Ðức tin không hẳn tuỳ thuộc vào cao hứng thiêng liêng

Chúa Nhật 03: Sám hối để trổ sinh hoa trái thiêng liêng

Chúa Nhật 04: Lòng nhân từ hay thuong xót của Chúa

Chúa Nhật 05: Ðuợc tha tội ngoại tình để bắt đầu cuộc sống mới

C. N. Lễ Lá/Thuong Khó: Tuần lễ mang lại on cứu độ

Tam Nhật Vuợt Qua, Năm C:

Thứ Năm T. Thánh (A,B,C): Thánh Thể nối kết linh mục và phục vụ

Thứ Sáu Chịu nạn (A,B,C): Tình yêu biến đổi đau khổ thánh giá

Lễ Vọng Phục sinh: A, B, C: Kính mừng Chúa Phục sinh & Chúc mừng anh chị em tân tòng

Chúa Nhật Phục Sinh: Chúa Phục sinh: nền tảng đức tin công giáo

Mùa Phục Sinh, Năm C:

Chúa Nhật 2: Tin mạnh cung có lúc hồ nghi

Chúa Nhật 3: Cậy dựa vào quyền năng Chúa

Chúa Nhật 4: Chiên nghe theo tiếng chủ chăn

Chúa Nhật 5: Yêu thuong nhau theo giới răn đổi mới

Chúa Nhật 6: Bình an mà Chúa ban, nhân loại không ban nổi

Chúa Nhật 7: Xin cho thế giới Kitô giáo đuợc hiệp nhất

Lễ Chúa Thăng Thiên: Sứ mạng nhân chứng phải đuợc tiếp diễn

Lễ Chúa T.T. Hiện Xuống: Thống hối để nhận on Thánh Thần

Mùa Thuờng Niên, Năm C:

Chúa Nhật Ba Ngôi: Sống đức tin vào mầu nhiệm Chúa Ba ngôi khác việc hiểu biết về mầu nhiệm.

C.N. Mình Máu Chúa Kitô: Bánh làm no thoả những đói khát thiêng liêng

Chúa Nhật 02: Mời Chúa và Mẹ vào cuộc sống hôn nhân

Chúa Nhật 03: Sống niềm tin tôn giáo hiện tại ở đây và bây giờ

Chúa Nhật 04: Khi quan niệm ngôn sứ không đuợc đón tiếp tại quê nhà

Chúa Nhật 05: Cậy nhờ vào on thánh để đáp trả tiếng gọi từ trên, mặc dầu yếu hèn và tội lỗi.

Chúa Nhật 06: Sống Bốn mối phúc và tránh bốn mối hoạ

Chúa Nhật 07: Hãy đối xử nhân từ

Chúa Nhật 08: Xin cho đuợc biết mình biết nguời

Chúa Nhật 09: Dân ngoại có lòng tin cung đuợc on Chúa

Chúa Nhật 10: Cậy trông vào lòng Chúa thuong xót

Chúa Nhật 11: Xám hối tội lỗi và hoán cải tâm hồn

Chúa Nhật 12: Liều mạng sống vì Chúa sẽ cứu đuợc mạng sống

Chúa Nhật 13: Theo Chúa phải dành uu tiên cho việc Chúa

Chúa Nhật 14: Làm việc tông đồ giáo dân

Chúa Nhật 15: Yêu tha nhân phải đuợc thể hiện bằng việc làm

Chúa Nhật 16: Chọn phần tốt hon

Chúa Nhật 17: Cầu nguyện nhu Chúa dạy

Chúa Nhật 18: Tìm kiếm của an toàn vinh cửu

Chúa Nhật 19: Tỉnh thức đợi chờ ngày Chúa đến

Chúa Nhật 20: Thánh danh Giêsu là cớ mâu thuẫn...

Chúa Nhật 21: Vào nuớc Trời qua cửa hẹp

Chúa Nhật 22: Bài học khiêm tốn và vị tha

Chúa Nhật 23: Làm môn đệ đòi hỏi việc dứt bỏ và siêu thoát

Chúa Nhật 24: Niềm vui khi tìm đuợc những gì đã mất

Chúa Nhật 25: Trung tín trong việc quản lí tài sản của chủ

Chúa Nhật 26: Sử dụng tài sản với trách nhiệm liên đới

Chúa Nhật 27: Phẩm chất đức tin nguời con thảo phải có

Chúa Nhật 28: Biết on về ân huệ nhận đuợc

Chúa Nhật 29: Kiên tâm cầu nguyện

Chúa Nhật 30: Lời cầu nguyện của nguời khiêm tốn đuợc nhận

Chúa Nhật 31: Đền bù tội lỗi và cải thiện đời sống

Chúa Nhật 32: Tin vào sự sống vinh cữu

Chúa Nhật 33: Sửa soạn cho ngày sau hết

Lễ Chúa Kitô Vua vu trụ: Chấp nhận vuong quyền của Chúa

Các Lễ trọng, Lễ kính, Lễ đặc biệt nhằm Chúa nhật C:              

(Thay thế lời Chúa ngày Chúa nhật đó, trừ ra lễ Mẹ VNNT).

Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa (T:01/01: C): Tôn kính Mẹ vào các ngày lễ khác nhau

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (K: C): Trách nhiệm cha mẹ trong việc xin rửa tội cho con

Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Ðền Thánh (T:02/02: A, B, C): Hai mẫu guong vâng lời và hi sinh                               

Lễ Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy Giả (T:24/06: A,B,C): Sứ mệnh dọn đuờng và làm chứng

Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô (T:29/06: A,B,C): Tôn vinh hai vị thánh cột trụ của Giáo hội

Lễ Chúa Hiển Dung (K:06/08: A,B,C): Xin đuợc chiêm nguỡng dung nhan Chúa

Lễ Ðức Mẹ Lên Trời (T:15/08: C): Những sứ điệp Mẹ dạy ở La Vang

Lễ Suy Tôn Thánh Giá (K:14/09: A,B,C): Vì Chúa dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ

Lễ Các Thánh Nam Nữ (T:01/11: A,B,C): Xin đuợc vào sổ những nguời đuợc chọn

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (02/11: C): Xin nhớ đến các linh hồn mồ côi

Lễ Cung hiến Thánh đuờng Latêranô (K:09/11: A,B,C): Vào Ðền thánh Chúa

Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (T: 08/12: C): Qua Mẹ đến với Chúa

Lễ Thánh Gia Thất (K: C): Gia đình đầu tu vào con cháu

Các Lễ đặc biệt khác: Năm C

Lễ Tất Niên: A, B, C: Tạ ơn cho năm cũ

Lễ Giao Thừa: A,B,C: Nguyện xin Chúa chúc lành

Lễ Tân Niên: C: Mừng xuân mới với nguyện uớc đuợc bình an

Lễ Mồng Hai Tết: A,B,C: Kính nhớ Tổ Tiên, Ông Bà và Cha Mẹ

Lễ Mồng Ba Tết: A,B,C: Xin on thánh hoá công việc làm

Lễ Tạ on: A,B,C: Sống tâm tình biết on phải là tâm niệm của kẻ thụ on

Lễ Các Thánh Tử Ðạo VN (T:24/11:A,B,C): Họ bị ghét bỏ vì không thuộc thế gian

Giới thiệu Nội dung sách: Hằng tuần Chúa Nói Với Ta – Ta Ðáp Trả Lời Chúa, Chu kỳ Năm Phụng Vụ, Năm A

Giới thiệu Nội dung sách: Hằng tuần Chúa Nói Với Ta – Ta Ðáp Trả Lời Chúa, Chu kỳ Năm Phụng Vụ, Năm B

Thu mục

Sách cùng tác giả đã và sắp xuất bản: trang bìa sau

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch