Danh sách tác giả và tác phẩm trong Thư Mục cuối sách đã được tác giả tham khảo về những tiết mục liên hệ, hầu giúp cho cuốn Hằng Tuần Chúa Nói Với Ta – Ta Ðáp Trả Lời Chúa được tăng phần giá trị.

Tác giả ghi nhận các tác giả và các bạn sau đây đã cho phép sử dụng những hình vẽ và hình chụp, cũng như các bạn đã góp phần cho cuốn sách được phong phú và thêm phần hấp dẫn:

  • Bùi Sỹ Cảnh về hình vẽ diễn tả cảnh Phúc âm Mùa Vọng, Giáng Sinh, Mùa Chay, Phục sinh và các Lễ trọng, Lễ kính, Lễ đặc biệt theo những ý niệm đề khái quát của tác giả.
  • Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ về những trích dẫn Thánh kinh. Các tác giả giữ bản quyền ã 1994, 1998
  • Phạm Văn Hải, Tiến sĩ Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học, Giáo sư Ðại học George Washington, dành thời giờ cho tác giả tham khảo trên điện thoại về thành ngữ và từ Hán Việt khi cần đến.
  • Trần Thanh Tùng cho scan hình vẽ Clip Art vào đĩa.
  • Nguyễn Duy An, Tiến sĩ Computer Information Technology,  cố vấn kỹ thuật cho tác giả đánh máy chữ vi tính và trình bày, giúp scan hình vẽ và Clip Art từ đĩa vào bài suy niệm và sắp xếp bài vở cho lên khuôn ấn loát.
  • Ảnh bìa: Ráng Chiều của Ðinh Ngọc Ký.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch