Kính dâng và Ðề tặng

Thính giả và Ðộc giả viết

Ghi nhận

Nội dung

Về Tác giả

Vào đề

Mùa Vọng, Năm A:

Chúa Nhật 1: Hãy chỗi dậy

Chúa Nhật 2: Ðáp lại lời kêu gọi sám hối của Gioan

Chúa Nhật 3: Còn phải đợi ai

Chúa Nhật 4: Tìm gặp Chúa trong sự thanh vắng  của tâm hồn.

Mùa Giáng Sinh, Năm A:

Lễ Vọng Giáng Sinh: A, B, C: Những mâu thuẫn trong việc Chúa Giáng sinh

Lễ Ðêm Giáng Sinh: A, B, C: Việc Chúa Sinh ra có ảnh hưởng gì đến đời sống người tín hữu?

Lễ Rạng đông Giáng Sinh: A, B, C: Lễ Sinh Nhật đầu tiên được mừng thế nào?

Lễ Ngày Giáng Sinh: A, B, C: Lưỡng tính của Ngôi Lời nhập thế Giáng sinh

Lễ Chúa Hiển Linh, A: Tìm Ðấng đáng tôn thờ và chúc tụng ...

Mùa Chay, Năm A:

Thứ Tư Lễ Tro (A,B,C): Sống tinh thần mùa Chay

Chúa Nhật 01: Xin cho khỏi sa chước cám dỗ

Chúa Nhật 02: Xin cho được lên núi thánh

Chúa Nhật 03: Xin cho được uống nước hằng sống

Chúa Nhật 04: Xin cho được thấy ánh sáng

Chúa Nhật 05: Xin cho được hưởng sự sống lại

C. N. Lễ Lá/Thương Khó: Xin vâng theo thánh ý Chúa

Tam Nhật Vượt Qua: Năm A

T. Năm T. Thánh (A,B,C): Thánh Thể nối kết linh mục và phục vụ ..

Thứ Sáu Chịu nạn (A,B,C): Ý nghĩa đau khổ thánh giá ..

Lễ Vọng Phục sinh: A, B, C: Kính mừng Chúa Phục sinh và Chúc mừng anh chị em tân tòng

Mùa Phục Sinh: Năm A

Chúa Nhật Phục Sinh: Chúa phục sinh vì Người hiện ra với các tông đ

Chúa Nhật 2: Tin là dựa vào thế giá của người đáng tin  

Chúa Nhật 3: Nhận ra sự hiện diện của Chúa

Chúa Nhật 4: Xin được ở lại trong chuồng chiên Giáo hội

Chúa Nhật 5: Theo Chúa: là đường, là sự thật, là sự sống

Chúa Nhật 6: Tin vào lời Chúa hứa ban Thánh Thần

Chúa Nhật 7: Xin cho danh Chúa được vinh hiển

Lễ Chúa Thăng Thiên: Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế

Lễ Chúa T.T. Hiện Xuống: Việc làm cản trở ơn Chúa Thánh thần

Mùa Thường Niên, Năm A:

Chúa Nhật Ba Ngôi: Vì yêu, màu nhiệm Ba ngôi Thiên Chúa được bày tỏ cho loài 

C.N. Mình Máu Chúa Kitô: Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời

Chúa Nhật 02: Nhận ra căn tính của người công giáo

Chúa Nhật 03: Xin cho được lòng sám hối tội lỗi gồm tội chia rẽ

Chúa Nhật 04: Sống Tám mối phúc thật

Chúa Nhật 05: Là muối đất và ánh sáng thế gian

Chúa Nhật 06: Sống tinh thần luật

Chúa Nhật 07: Sống luật thương xót

Chúa Nhật 08: Phó thác vào sự quan phòng của Chúa

Chúa Nhật 09: Xây nhà thiêng liêng trên đá

Chúa Nhật 10: Người đau ốm mới cần thầy thuốc

Chúa Nhật 11: Xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về

Chúa Nhật 12: Ðừng sợ

Chúa Nhật 13: Làm việc nhân danh Chúa

Chúa Nhật 14: Ðến với Chúa để được bổ sức

Chúa Nhật 15: Xin cho lời Chúa sinh hoa kết quả

Chúa Nhật 16: Chung đụng với lúa miến và cỏ lùng

Chúa Nhật 17: Ước muốn và lựa chọn giá trị nước Trời

Chúa Nhật 18: Cộng tác vào việc nuôi sống loài người

Chúa Nhật 19: Chúa ở đó khi ta cầu cứu

Chúa Nhật 20: Ơn cứu độ đến với dân ngoại

Chúa Nhật 21: Thầy sẽ xây Hội Thánh trên tảng đá này

Chúa Nhật 22: Từ bỏ mình và vác thập giá để theo Chúa

Chúa Nhật 23: Sửa lỗi như Chúa dạy

Chúa Nhật 24: Tha thứ để được thứ tha

Chúa Nhật 25: Bằng lòng với của Chúa ban

Chúa Nhật 26: Thi hành ý Chúa bằng việc làm

Chúa Nhật 27: Ðược gọi làm vườn nho của Chúa

Chúa Nhật 28: Chấp nhận lời mời dự tiệc nước Trời

Chúa Nhật 29: Trả cho Xêda và trả cho Thiên Chúa

Chúa Nhật 30: Ðể yêu Chúa và tha nhân, phải biết yêu mình

Chúa Nhật 31: Tư tưởng, lời nói, hành động cần ăn khớp

Chúa Nhật 32: Sửa soạn dầu đèn tâm hồn

Chúa Nhật 33: Ðầu tư của cải, tài năng, ân huệ Chúa ban

Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ: Ðối diện trước toà phán xét công minh

Các Lễ trọng, Lễ kính, Lễ đặc biệt nhằm Chúa nhật A:             

(Thay thế lời Chúa ngày Chúa nhật đó, trừ ra lễ Mẹ VNNT).

Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa (T:01/01: A): Mẹ cũng là Mẹ người tín hữu

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (K: A): Phép rửa đánh dấu sứ mệnh người tôi trung đau khổ

Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Ðền Thánh (T:02/02: A, B, C): Hai mẫu gương vâng lời và hi sinh                      

Lễ Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy Giả (T:24/06: A,B,C): Sứ mệnh dọn đường và làm chứng

Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô (T:29/06: A,B,C): Tôn vinh hai vị thánh cột trụ của Giáo hội

Lễ Chúa Hiển Dung (K:06/08: A,B,C):  Xin được chiêm ngưỡng dung nhan Chúa

Lễ Ðức Mẹ Lên Trời (T:15/08: A): Linh hồn tôi ngợi khen Chúa

Lễ Suy Tôn Thánh Giá (K:14/09: A,B,C): Vì Chúa dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ

Lễ Các Thánh Nam Nữ (T:01/11: A,B,C): Xin được vào sổ những người được chọn

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (02/11: A): Xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời

Lễ Cung hiến Thánh đường Latêranô (K:09/11: A,B,C): Vào Ðền thánh Chúa

Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (T: 08/12: A): Ðược ơn tái sinh khỏi tội nguyên tổ

Lễ Thánh Gia Thất (K: A): Noi gương Gia đình thánh ..

Các Lễ đặc biệt khác: Năm A

Lễ Tất Niên: A, B, C: Xin tạ ơn cho năm cũ

Lễ Giao Thừa: A,B,C: Nguyện xin Chúa chúc lành cho năm mới

Lễ Tân Niên: A: Mừng Xuân mới theo chương trình Ðấng quan phòng

Lễ Mồng Hai Tết: A,B,C: Kính nhớ Tổ Tiên, Ông Bà và Cha Mẹ trong lời kinh nguyện

Lễ Mồng Ba Tết: A,B,C: Xin ơn thánh hoá công việc làm

Lễ Tạ ơn: A,B,C : Sống tâm tình biết ơn

Lễ Các Thánh Tử Ðạo VN (T:24/11:A,B,C): Họ bị ghét bỏ vì không thuộc thế gian

Thư mục 

Giới thiệu Nội dung sách: Hằng tuần Chúa Nói Với Ta – Ta Ðáp Trả Lời Chúa, Chu kỳ Năm Phụng Vụ B

Giới thiệu Nội dung sách: Hằng tuần Chúa Nói Với Ta – Ta Ðáp Trả Lời Chúa, Chu kỳ Năm Phụng Vụ C

Sách cùng tác giả sắp xuất bản: Trang bìa sau

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch