Danh sách các tác giả và tác phẩm trong Thư Mục cuối sách đã được tác giả tham khảo về những tiết mục và từ ngữ liên hệ, hầu giúp cho cuốn Hằng Tuần Chúa Nói Với Ta – Ta Ðáp Trả Lời Chúa được tăng phần giá trị.

Tác giả ghi nhận các tác giả và các bạn sau đây:

  • Bùi Sỹ Cảnh về hình vẽ diễn tả cảnh Phúc âm Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, Mùa Thường Niên và các Lễ trọng, Lễ kính, Lễ đặc biệt theo những ý niệm đề xướng của tác giả.
  • © Nhóm Phiên dịch các Giờ kinh Phụng vụ về những trích dẫn Thánh kinh Cựu ước và Tân ước.
  • Nguyễn Duy An, Tiến sĩ Computer Information Technology,  chỉ cách cho tác giả sử dụng máy chữ vi tính, cố vấn kỹ thuật cho tác giả trình bày, giúp scan hình vẽ từ đĩa vào bài chiêm niệm và sắp xếp bài vở cho lên khuôn ấn loát.
  • Linh  mục Trần Cao Tường về ảnh bìa: Đường về cõi sống.
  • Linh mục Trần Văn Kiệm, tác giả bộ sách: Từ điển Văn Học Việt Nam, Giúp đọc Nôm và Hán Việt, Thánh Kinh Cựu ước Trích yếu, Phiên dịch & Diễn nghĩa Thánh kinh Tân ước, về đề nghị sửa đổi một số từ ngữ cho câu văn thêm rõ nghĩa, những lời bình luận giá trị, lại còn giúp sửa một số lỗi đánh máy.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch