Copyright © 2008: Trần Bình Trọng giữ bản quyền.

Trích đăng, sao chép, chụp hình, ghi âm một phần hay trọn bài hoặc hình vẽ cần ghi rõ xuất xứ. Xuất bản nhằm phổ biến một phần hay toàn bộ đều không được phép, nếu không có sự chấp thuận của tác giả:

7401 Saint Michael Lane · Annandale, Virginia 22003 USA

Tel. & Fax 703-923-9307 · E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hoặc qua miêu duệ của tác giả bằng thư từ.

Nihil Obstat:
Lm Antôn Trần Văn Kiệm
Censor Librorum
Ngày 15 Tháng 08, 2008

Imprimatur:
+
Ðôminicô Mai Thanh Lương
Giám mục Phụ tá Orange
Ngày 01 Tháng 09, 2008

Nihil obstatImprimatur có nghĩa là một tuyên ngôn chính thức cuốn sách không có gì sai lầm về tín lí và luân lí. Ðiều đó không có nghĩa là quí giáo sĩ-phẩm chứng nhận Nihil obstat và chấp thuận cho Imprimatur tán đồng nội dung, quan niệm và lời phát biểu được diễn đạt trong sách.

Ðăng kí tại Thư viện Quốc Hội Hoa Kì:
J. Tran Binh Trong.

Hằng tuần Chúa nói với Ta – Ta đáp trả lời Chúa. Năm B.

Chiêm niệm và đáp trả lời Chúa theo tín lí, luân lí và đường thiêng liêng dựa theo các Bài đọc Thánh kinh Chúa nhật và Lễ trọng, Lễ kính, Lễ đặc biệt, Chu kì Phụng vụ, Năm B. Tiêu đề sách và danh xưng tác giả với số đăng kí được ghi nhận và sách được giữ tại Thư Viện.

ISBN 1-932708-23-5 (Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế).

Ấn loát: Tin Vui Media: Garden Grove, California

Xuất bản & phát hành
Trần Bình Trọng với sự hợp tác của Nhà Xuất bản: Tin Vui Media & Tuoihoa Publishing

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch