Kính dâng và Ðề tặng

Thính giả và độc giả viết

Ghi nhận

Nội dung

Về tác giả

Vào đề

Mùa Vọng, Năm B:

Chúa Nhật 1: Ðợi chờ trong hi vọng

Chúa Nhật 2: Tìm gặp Chúa trong sa mạc của tâm hồn

Chúa Nhật 3: Tìm gặp Chúa trong vị thế của mình

Chúa Nhật 4: Xin vâng như trinh nữ để đón nhận Chúa ra đời

Mùa Giáng Sinh, Năm B:

Lễ Vọng Giáng Sinh: A, B, C: Những mâu thuẫn trong việc Chúa Giáng sinh

Lễ Ðêm Giáng Sinh: A, B, C: Việc Chúa Sinh ra có ảnh hưởng gì đến đời sống người tín hữu?

Lễ Rạng đông Giáng Sinh: A, B, C: Lễ Sinh Nhật đầu tiên được mừng thế nào?

Lễ Ngày Giáng Sinh: A, B, C: Lưỡng tính của Ngôi Lời nhập thế Giáng sinh

Lễ Chúa Hiển Linh: B: Việc Chúa đến làm xáo trộn tâm hồn loài người

Mùa Chay, Năm B:

Thứ Tư Lễ Tro (A,B,C): Sống tinh thần mùa Chay

Chúa Nhật 1: Trung thành với lời giao ước rửa tội

Chúa Nhật 2: Từ cõi chết sống lại nghĩa là gì?

Chúa Nhật 3: Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện

Chúa Nhật 4: Chúa sửa phạt người Chúa yêu

Chúa Nhật 5: Hạt lúa mục nát đi mới trổ sinh bông trái

C. N. Lễ Lá/Thương Khó: Qua đau khổ thánh giá tới vinh quang phục sinh

Tam Nhật Vượt Qua, Năm B:

Thứ Năm T. Thánh (A,B,C): Thánh Thể nối kết linh mục và phục vụ

Thứ Sáu Chịu nạn (A,B,C): Tình yêu biến đổi đau khổ thánh giá

Lễ Vọng Phục sinh: A, B, C: Kính mừng Chúa Phục sinh & Chúc mừng anh chị em tân tòng

Chúa Nhật P. Sinh: Ði tìm Chúa ngay cả khi đức tin bị khủng hoảng

Mùa Phục Sinh, Năm B:

Chúa Nhật 2: Ðóng bè để giữ vưng đức tin

Chúa Nhật 3: Có Chúa trong cuộc đời là có bình an

Chúa Nhật 4: Biết Chúa khác việc biết về Chúa

Chúa Nhật 5: Như ngành nho gắn liền với cây mới sinh bông trái

Chúa Nhật 6: Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy

Chúa Nhật 7: Xin cho hàng giáo phẩm-sĩ được hiệp nhất 

Lễ Chúa Thăng Thiên: Trời là quê hương vĩnh cửu

Lễ Chúa T.T. Hiện Xuống: Thánh thần khấn xin hiệp nhất

Mùa Thường Niên, Năm B:

Chúa Nhật Ba Ngôi: Tôn thờ Chúa Ba Ngôi trong đời sống 

C.N. Mình Máu Chúa Kitô: Cảm nghiệm phép lạ Thánh thể

Chúa Nhật 02: Ðáp trả và sống ơn gọi của mỗi người mỗi ngày

Chúa Nhật 03: Ðáp trả lời kêu gọi sám hối của Ðấng Cứu thế

Chúa Nhật 04: Tin vào lời giảng dậy có quyền thế

Chúa Nhật 05: Xin cho được ơn chữa lành bệnh tật phần xác nhất là phần hồn

Chúa Nhật 06: Xin cho được thoát khỏi cảnh cô lập về thể xác và tinh thần

Chúa Nhật 07: Tin vào Ðấng có quyền chữa bệnh  và tha tội

Chúa Nhật 08: Khi nào cần ăn chay, khi nào không

Chúa Nhật 09: Giữ luật vì lòng mến

Chúa Nhật 10: Công nhận quyền năng của Chúa

Chúa Nhật 11: Sống theo đường lối nhỏ bé

Chúa Nhật 12: Tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh

Chúa Nhật 13: Ðức tin mang ơn chữa lành

Chúa Nhật 14: Thành kiến làm cản trở đức tin

Chúa Nhật 15: Ý nghĩa và mục đích của việc được sai đi giảng

Chúa Nhật 16: Tìm nơi thanh vắng để nghỉ ngơi

Chúa Nhật 17: Phép lạ hoá bánh dẫn đến Bí tích Thánh thể

Chúa Nhật 18: Tìm kiếm lương thực tồn tại đến muôn đời

Chúa Nhật 19: Ðể có thể tin phải giữ tâm hồn rộng mở

Chúa Nhật 20: Lời mời gọi tin và ăn bánh hằng sống

Chúa Nhật 21: Bỏ thầy, con sẽ theo ai

Chúa Nhật 22: Luật Chúa ban hành nhằm thăng tiến con người

Chúa Nhật 23: Xin cho được nghe và nói

Chúa Nhật 24: Qua đau khổ để được tới vinh quang

Chúa Nhật 25: Muốn làm đầu phải phục vụ trong khiêm tốn

Chúa Nhật 26: Cộng tác trong việc làm vinh danh Chúa

Chúa Nhật 27: Sống đạo trung tình nghĩa vợ chồng

Chúa Nhật 28: Sao của cải khỏi làm cản trở mối liên hệ với Chúa..

Chúa Nhật 29: Muốn làm lớn phải phục vụ như đầy tớ

Chúa Nhật 30: Xin cho được nhìn thấy

Chúa Nhật 31: Liên hệ giữa tình yêu ba chiều: Thiên Chúa, tha nhân và chính mình

Chúa Nhật 32: Lòng quảng đại phó thác của hai bà goá

Chúa Nhật 33: Kiên nhẫn đợi chờ ngày sau hết mà không ai biết .

Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ: Nước Chúa không thuộc thế gian này

Các Lễ trọng, Lễ kính, Lễ đặc biệt nhằm Chúa nhật B:              

(Thay thế lời Chúa ngày Chúa nhật đó, trừ ra lễ Mẹ VNNT).

Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa (T:01/01: B): Mẹ ghi nhớ và suy gẫm những điều đó trong lòng

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa(K: B): Tầm quan trọng của Bí tích Rửa tội

Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Ðền Thánh (T:02/02: A, B, C): Hai mẫu gương vâng lời và hi sinh                            

Lễ Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy Giả (T:24/06: A,B,C): Sứ mệnh dọn đường và làm chứng

Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô (T:29/06: A,B,C): Tôn vinh hai vị thánh cột trụ của Giáo hội

Lễ Chúa Hiển Dung (K:06/08: A,B,C): Xin được chiêm ngưỡng vinh quang nước Chúa

Lễ Ðức Mẹ Lên Trời (T:15/08: B): Yêu mến và tìm kiếm những sự thuộc về nước Trời

Lễ Suy Tôn Thánh Giá (K:14/09: A,B,C): Vì Chúa dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ

Lễ Các Thánh Nam Nữ (T:01/11: A,B,C): Xin được vào sổ những người được chọn

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (02/11: B): Xin nhớ đến các linh hồn đã qua đời

Lễ Cung hiến Thánh đường Latêranô (K:09/11: A,B,C): Vào đền thánh Chúa

Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (T: 08/12: B): Xin vâng như lời sứ thần truyền

Lễ Thánh Gia Thất (K: B): Tầm quan trọng của đời sống gia đình

Các lễ đặc biệt khác: Năm B

Lễ Tất Niên: A, B, C: Xin tạ ơn cho Năm cũ

Lễ Giao Thừa (A,B,C): Nguyện xin Chúa chúc lành cho Năm Mới

Lễ Tân Niên (B): Mừng Xuân mới với ý hướng đổi mới con người

Lễ Mồng Hai Tết (A,B,C): Kính nhớ Tổ Tiên, Ông Bà và Cha Mẹ

Lễ Mồng Ba Tết (A,B,C): Xin Chúa thánh hoá công việc làm

Lễ Tạ ơn (A,B,C): Sống trong tâm tình biết ơn phải là tâm niệm của kẻ thụ ơn

Lễ Các Thánh TÐVN (T:24/11: A, B, C): Họ bị ghét bỏ vì không thuộc thế gian

Thư Mục

Giới thiệu Nội dung sách: Hằng tuần Chúa Nói Với Ta – Ta Ðáp Trả Lời Chúa, Chu kỳ Năm Phụng Vụ A

Giới thiệu Nội dung sách: Hằng tuần Chúa Nói Với Ta – Ta Ðáp Trả Lời Chúa, Chu kỳ Năm Phụng Vụ C

Sách cùng tác giả đã và sắp xuất bản: trang bìa sau

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch