LE_CHUA__CHIU_PR_CLễ Chúa Chịu Phép Rửa, Năm C

Is 40:1- 5: 9-11; Tt 2:11- 14; 3:4-7; Lc 3:15-16, 21-22

Khi ông Gioan  tiền hô rao giảng phép rửa sám hối, thì dân chúng tuốn đến tấp nập để xin được chịu phép rửa. Ðức Giê-su cũng phê chuẩn phép rửa của Gio-an bằng cách xin chịu phép rửa tại sông Giô-đan.

Tuy nhiên phép rửa của Gio-an không phải là bí tích rửa tội. Phép rửa của Gioan chỉ là hình bóng của Bí tích Rửa tội mà Chúa sẽ thiết lập sau này để sửa soạn cho dân chúng tiếp nhận đạo Kitô, nhưng chưa làm cho họ trở nên người Ki-tô hữu.

Hôm nay nhân ngày lễ Chúa chịu Phép Rửa, ta cùng nhau suy niệm về trách nhiệm của bậc làm cha mẹ trong việc đem con đến giếng nước rửa tội. Qua Bí tích Rửa tội ta được trở thành dân mới đuợc chọn, không phải do dòng dõi máu huyết của tổ phụ Áp-ra-ham, nhưng là do việc tái sinh bằng ơn thánh. Cũng qua Bí tích Rửa tội, ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Ta được gọi Thiên Chúa là Cha, Abba. Bí tích Rửa tội là giao ước ta thiết lập với Chúa qua cha mẹ và người đỡ đầu. Cha mẹ và người đỡ đầu tuyên xưng lời hứa thay cho con cái mà con cái sẽ phê chuẩn sau này. Cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc xin rửa tội cho con, vì chính cha mẹ đứng ra xin cho con được rửa tội. Cha mẹ xin đức tin cho con cái mà con cái chưa trưởng thành đủ để bầy tỏ đức tin lúc này. Như vậy ta có thể nói con cái được rửa tội trong đức tin của cha mẹ.

Trong phần đầu Nghi thức Rửa tội, linh mục chất vấn phụ huynh: Khi xin phép Thánh tẩy cho con, ông bà lãnh nhận trách nhiệm giáo dục con em trong đức tin, để các em tuân giữ các giới răn là mến Chúa yêu người như chính Chúa Kitô đã dạy chúng ta, ông bà có ý thức điều đó không? (1). Nhận thức được tầm quan trọng của Bí tích Rửa tội nên có những linh mục trì hoãn rửa tội cho trẻ thơ, nếu không thấy có dấu hiệu là con cái sẽ được lớn lên trong bầu khí đức tin. Ðức Cha Elden F. Curtis, Giám Mục Helena viết trong báo Địa phận: Ðiều tối thiểu mà Giáo Hội đòi hỏi trong việc rửa tội cho con cái là cha mẹ và người đỡ đầu phải chia sẻ đức tin và tham dự vào đời sống đức tin với con cái. Nếu không, người ta đã mặc nhiên coi Bí tích Rửa tội như là một hình thức trống rỗng và làm mất đi ý nghĩa của Phép Rửa tội (2).

Trước khi đổ nước rửa tội, linh mục mời gọi cha mẹ và người đỡ đầu tuyên xưng đức tin: Anh chị em hãy để tâm giáo dục con em trong đức tin, để sự sống của Chúa khỏi bị thiệt thòi vì ảnh hưởng tội lỗi, nhưng ngày cành nảy nở trong các em (3).

Cha mẹ xin rửa tội cho con cái mà không làm gì để giáo dục con em trong đức tin là chủ trương giữ đạo theo hình thức bên ngoài, mà thiếu tinh thần  nội tâm và trách nhiệm. Có những cha mẹ lý luận rằng họ không muốn gây ảnh hưởng đức tin nơi con cái nhỏ tuổi. Họ muốn con cái sau này tự quyết định nên tin theo tôn giáo nào. Ðiều mâu thuẫn ở đây là nếu cha mẹ đặt tên cho con, dạy con nói tiếng mẹ, dạy con giữ truyền thống, phong tục gia đình, thì tại sao lại không dạy con giữ truyền thống đức tin trong gia đình?

Thống kê cho thấy: nếu trẻ em học trường công giáo, hoặc học trường công mà đến nhà thờ học giáo lý tới lớp 12, thì dù sau này có bỏ việc thực hành đức tin, cuối cùng đương sự cũng tìm đường trở về với Chúa qua Giáo Hội. Và đó là một tin an ủi. Vì nhận thức được tầm quan trọng của việc học giáo lý, cho nên Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đã đưa việc học giáo lý vào  giới răn của Hội Thánh. Ðiều răn thứ ba của luật Hội Thánh tại Hoa Kỳ dạy: Học giáo lý dọn mình xưng tội và thêm sức và tiếp tục học thêm giáo lý. Trong Bí tích Rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu hứa tuyên xưng đức tin thay cho con cái, để con cái sau này có thể phê chuẩn. Ðể con cái có thể phê chuẩn đức tin khi chịu phép rửa tội, nếu không được hướng dẫn và dạy bảo? Ðó chính là vấn nạn mà Thánh Phao-lô đã  nêu lên khi viết:

-          Làm sao họ kêu cầu Ðấng họ không tin?

-          Làm sao họ tin Ðấng họ không được nghe?

-          Làm sao mà nghe, nếu không có người rao giảng? (Rm 10:14-15).

Lời nguyện cầu cho được giữ vững đức tin:

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa đã ban cho con

được ơn nhận lãnh đức tin qua cha mẹ và người đỡ đầu.

Xin tha thứ những lần con bỏ bê việc thực hành đức tin.

Xin thứ tha những lần con tỏ ra cứng lòng tin,

không chịu tìm đến ánh sáng của lời Chúa,

lại còn biếng nhác trong việc học hỏi giáo lý của Ðạo,

và  không tìm đến những người có lòng tin vững mạnh,

để giúp củng cố và làm phát triển đời sống đức tin của con.

Xin làm mới lại đức tin của con vào lời Chúa và quyền năng Chúa

để con lại được vững tâm bước di trong ánh sáng chân lý. Amen.

Lm Trần Bình Trọng

______________________

1. Ngi thức Thánh tẩy # 39

2. Báo Địa phận Helena, số ra Tháng 01. 1978

3. Nghi thức Thánh tẩy # 56

Chu Kì Năm Phụng Vụ

Mùa Thường Niên 2

 

 


Mùa Vọng:
Cũng như thời tiết phân chia thời gian thành những mùa khác nhau như: Xuân, Hạ, Thu,  … Xem tiếp

Mùa Giáng Sinh: Giáng Sinh là mùa hân hoan vui mừng với những khung cảnh trang hoàng trong nhà .. Xem tiếp

Mùa Thường Niên 1: Mùa Thường niên được chia làm hai phần: Mùa Thường Niên I và II. Mùa Thường  .. Xem tiếp

Mùa Chay: Mùa Chay kéo dài từ Thứ Tư Lễ Tro cho tới trước Lễ Chúa lập Bí tích Thánh Thể và chức linh  .. Xem tiếp

Tam Nhật Vượt Qua: Lễ Vượt Qua (Passover Feast, Paschal Feast) của người Do Thái kỉ niệm biến cố  .. Xem tiếp

Mùa Phục Sinh: Phục Sinh là ngày lễ quan trọng nhất trong thế giới Kitô giáo, kỉ niệm Chúa Phục sinh từ .. Xem tiếp

Mùa Thường Niên 2: bắt đầu từ Thứ Hai sau Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống (vào cuối Tháng 5 hay đầu Tháng   .. Xem tiếp

Chiêm niệ̣m Năm B / Nhiều Tác giả khách

CN 16 TN, B: Hãy lui vào nơi thanh vắng và nghỉ ngơi

Thứ tư, 18 Tháng 7 2018  |  Noel Quesson
CN 16 TN, B: Hãy lui vào nơi thanh vắng và nghỉ ngơi

Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm B

Mc 16:30-34

Cuộc sống của Cha Sở xứ Ars cho ta thấy rõ sức mạnh chinh phục tâm hồn người ta là do Chúa. Thánh Gioan Vianney không tài giỏi, nhưng ngài luôn tích cực làm v...

XEM TIẾP

Chiêm niệm Năm B / Tác giả Chủ trương

CN 15 TN, B: Ý nghĩa và mục đích của việc được sai đi giảng đạo

Thứ tư, 11 Tháng 7 2018  |  Super User
CN 15 TN, B: Ý nghĩa và mục đích của việc được sai đi giảng đạo

Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm B

Am 7:12-15; Ep 1:3-14; Mc 6:7-13

N ếu có ai hỏi người ngoại quốc nào trong nước chủ nhà được nể nang hơn cả, người ta sẽ nghe đa số trả lời là ông hay bà đại sứ.

XEM TIẾP

Bài Viết Của Nhiều Tác Giả Khách

Những hình ảnh về người tu sĩ

Thứ tư, 18 Tháng 7 2018  |  Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
Những hình ảnh về người tu sĩ

“Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15,16). Lời nhắn nhủ này của Đức Giêsu làm nê...

XEM TIẾP

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

Tình trạng sống đạo của các Kitô hữu châu Âu

Thứ năm, 19 Tháng 7 2018  |  Ngọc Yến –
Tình trạng sống đạo của các Kitô hữu châu Âu

Trong thời gian gần đây, khi nói về việc sống đạo hay nói một cách khác việc thực hành đạo của các Kitô hữu ở châu Âu chúng ta thường nghe nói về con số người Kitô hữu đến nhà thờ giảm sút;

XEM TIẾP

Tin Giáo Hội Việt Nam

Bài đúc kết khóa thường huấn lần VI dành cho các nhà đào tạo những ứng sinh linh mục tại VN

Thứ tư, 18 Tháng 7 2018  |  UB Giáo sĩ và Chủng sinh
Bài đúc kết khóa thường huấn lần VI dành cho các nhà đào tạo những ứng sinh linh mục tại VN

Dưới sự hướng dẫn của Tông huấn Pastores Dabo Vobis[1] và bước theo định hướng Đào Tạo Linh Mục dành cho các chủng viện tại Việt Nam[2], những ngày thường huấn lần thứ VI dành cho các nhà đào tạo nhữn...

XEM TIẾP

Tin Việt Nam / Tin Thế Giới

Nguồn gốc món Phở.

Thứ ba, 17 Tháng 7 2018  |  Viết theo Võ Văn Côn
Nguồn gốc món Phở.

Đây là bài thứ hai nói về nguồn gốc món Phở, đã đăng. Bài này có khác với bài thứ nhất. From: Hoang Gia Binh. Sent: Thursday, July 12, 2018 9:01 PM.

XEM TIẾP

Tin Lưu Ý / Giữ Sức Khoẻ / Giữ An Toàn

10 lợi ích không ngờ từ hạt vừng cho sức khỏe của bạn

Thứ tư, 11 Tháng 7 2018  |  Sonha.vn
10 lợi ích không ngờ từ hạt vừng cho sức khỏe của bạn

Lợi ích sức khỏe của hạt vừng là do hàm lượng dinh dưỡng của chúng, bao gồm vitamin, khoáng chất, các hợp chất hữu cơ... và tryptophan. Lợi ích sức khỏe của hạt vừng là do hàm lượng dinh dưỡng của chú...

XEM TIẾP

Tin Hiệp Thông: C. Mừng / Cầu Nguyện

Thánh lễ Phong chức linh mục (GP Long Xuyên) 2018

Thứ năm, 19 Tháng 7 2018  |  gplongxuyen.org
Thánh lễ Phong chức linh mục (GP Long Xuyên) 2018

Sáng nay ngày 12/07/2018, tại nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, Đức cha chánh Giuse Trần Xuân Tiếu đã phong chức linh mục cho 11 thầy phó tế thuộc lớp K12 của Đại Chủng viện Thánh Quý, giáo phận Long Xuyên...

XEM TIẾP

Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Xin nhớ đến linh hồn các tín hữu đã qua đời trong lời cầu nguyện và lễ dâng

Thứ bảy, 21 Tháng 7 2018  |  Mục Vụ Văn Bút
Xin nhớ đến linh hồn các tín hữu đã qua đời trong lời cầu nguyện và lễ dâng

Xin cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, đặc biệt các linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ và họ hàng quyến thuộc và các linh hồn mồ côi. Trên đường hành trình đi về nhà Chúa, người tín hữu không đi mộ...

XEM TIẾP

Sách Của Tác Giả Chủ trương

Introduction of a new book “Every Week God Speaks – We Respond. Cycle A”

Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018  |  John Trần Bình Trọng
Introduction of a new book “Every Week God Speaks – We Respond. Cycle A”

“Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A” is written by John Trần Bình Trọng, a priest of the Catholic Diocese of Arlington, Virginia, USA.  To keep the author’s writing style and his foreign back...

XEM TIẾP

Sách Của Nhiều Tác Giả Khách

Giới thiệu tập sách nhỏ: “Vài dòng về ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận”.

Thứ ba, 10 Tháng 7 2018  |  Lữ Giang
Giới thiệu tập sách nhỏ: “Vài dòng về ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận”.

Tác giả  Lữ Giang biên soạn và Gia Đình “Vui Mừng và Hy Vọng” ấn hành năm 2008 (10.000 cuốn) về  con người và cuộc đời của Hồng Y Nguyễn Văn Thuận từ một linh mục giáo xứ Tam Toà ở Đồng Hới, Quảng Bìn...

XEM TIẾP

Scripture Reflections on Sundays and Feast Days, Year B

16 Sun. / Ord. B: Go to a quiet place and rest

Thứ tư, 18 Tháng 7 2018  |  John Tran Binh Trong
16 Sun. / Ord. B: Go to a quiet place and rest

16 Sunday of the Year B

Ger 23:1-6; Eph 2:13-18; Mk 6:30-34

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published i...

XEM TIẾP

Liên Lạc (Contact Us)

  • 2009: Envisioned by Nhóm Chủ trương Mục Vụ Văn Bút as seen on the Home Page.
  • 2009: Designed by Nguyễn Duy-An, PhD of Information Technology, Former Senior Vice President of National Geographic.
  • 2017: Upgraded manually step by step from Version 1.5 to the newest Version, a much time consuming effort, by Mai Thọ Triều, BS of Computer Science. From now on, it can be done automatically to a next newest one with only one click.

Email: mucvuvanbut@gmail.commucvuvanbut@yahoo.com • Tel. 571-242-1978 .

Bạn từ đâu, tới bao giờ / Where and when are you from ● Từ / From 09.09.2009 - Đến / To 02.02.2012

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch

Khách (Visitors)

002862171
Hôm nay (Today)
Hôm qua (Yesterday)
Tuần này (this week)
Tháng này (this month)
Từ (from) 01.01.2009
2931
14891
161707
338874
2862171