Ngày 03 Tháng 05, 2017 Joomla cho biết mười bài (bài viết, bài tường thuật, bài thánh ca) có nhiều người đọc nhất (Most Popular Articles) trong Mục Vụ Văn Bút là:

(1). Nghe và thấy và nhận xét về Đại Hội Ngộ Cursillo Toàn Quốc Mĩ 2013,

đăng 2013-08-01 đạt tới  60182 hits (60 ngàn 182 lượt truy cập).

(2). Một Cách Làm Gia Phả Họ Nội hoặc Họ Ngoại, đăng 2009-10-26 đạt 33092 hits.

(3). THÁNH CA HỢP XƯỚNG (ONLINE), đăng 2012-09-09 02 đạt 32446 hits.

(4). Comments on Charismatic healing prayer service with the ‘falling’ phenomenon, đăng 2015-10-29 đạt 22173 hits.

(5). Gia phả Mẫu A tóm gọn của một dòng họ: Họ Nội người này hoặc họ Ngoại người kia, đăng 2009-11-14 đạt 20090 hits.

(6). Tâm lí và cách giáo dục trẻ vị thành niên, đăng 2011-01-26 đạt 20054 hits.

(7). So sánh GDP đầu người của Việt Nam với vài nước Á Châu, đăng 2013-09- 11 đạt 19337 19337 hits.

(8). Viếng Thăm Tòa Thánh Vatican (Virtual Tour) trên màn ảnh máy vi tính, đăng 2010-09-22 đạt 15051 hits.

(9). Tại sao cần làm di chúc và làm di chúc thế nào, đăng 2015-07-03 đạt 14777 hits.

(10). Nhận định về buổi cầu nguyện Thánh Linh xin ơn chữa lành với hiện tượng ‘té ngã’, đăng: 2012-04-15 đạt 13673 hits.

Ban Biên Tập

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch