Được tin Linh mục Đoàn Đình Bảng, thánh danh Giuse đã qua đời 14 Tháng 05, 2017 trong chuyến hành hương tại Mehico, Mục Vụ Văn Bút cho thông báo ai tín này để độc giả cùng hiệp thông trong tâm tình phân ưu,

 

với tang quyến và lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Giuse được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa.

Theo Kỷ Yếu La Vang của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, xuất bản 2006 trang 258, Linh Mục Đoàn Đình Bảng:

-          Sinh 28/08/1946 tại Bùi Chu

-          Thụ Phong linh mục 1974 tại Việt Nam

-          Gia nhập Tổng Giáo Phận Galveston-Houston, Texas

-          Phục vụ tại Giáo xứ Holy Rosary 1975-1985

-          Phục Vụ tại Giáo Xứ All Saints 1986

-          Phục Vụ tại Giáo Xứ Notre Dame 1987-1992

-          Medical Center 1992- đến ???

Nếu có tin cáo phó, chương trình lễ an táng và tiểu sử của Cố Linh mục, Mục Vụ Văn Bút sẽ cho bỗ túc tại đây.

Mục Vụ Văn Bút

--------------------------------

Chương Trình Tang Lễ:

Theo FAX bằng Anh Ngữ do Sơ Gina của Toà Tổng Giám Mục Galveston-Houston gửi cho hàng linh mục thuộc Tổng Giáo Phận ngày 19 Tháng 05, 2017 thì chương trình tang lễ cho Cố Linh mục Đoàn Đình Bảng được sắp xếp như sau:

Ngày 25 tháng 05, 2017: Cầu Nguyện Canh Thức lúc 7:00 tối tại Nhà Thờ Holy Rosary,3601 Milam Street, Houston, Texas 77002

Ngày 27 tháng 05, 2017: Thánh Lễ AN TÁNG tại Nhà Thờ Chánh Tòa Sacred Heart, 1111 St Joseph Pkwy, Houston, Texas 77002.

Tổng Giám Mục Joseph Fiorenza sẽ chủ tế Thánh lễ an táng.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch