Được tin Linh mục Nguyễn Văn Hoan, thánh danh Giuse đã qua đời 18 Tháng 05, 2017 tại Nhà Thương Kindred,  Mục Vụ Văn Bút cho thông báo ai tín này để độc giả cùng hiệp thông trong tâm tình phân ưu với tang quyến

  và nguyện cầu cho linh hồn Cha Giuse được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa.

Nếu có tin cáo phó, chương trình lễ an táng và tiểu sử của Cố Linh mục, Mục Vụ Văn Bút sẽ cho bỗ túc tại đây.

Mục Vụ Văn Bút

----------------

Lễ an táng

Được cử hành lúc 10 Sáng Thứ Sáu, 26/05/2017 tại Our Lady of Refuge Church (Nhà Thờ Đức Bà Là Chốn Tựa Nương), 2165 Lucretia Avenue, San Jose, CA 95122. Tel 408-715-2278.

 Được biết Nhà thờ Our Lady of Refuge, trước đây là Nhà Thờ Tin Lành được Giáo Phận San Jose mua lại để thiết lập Our Lady of Reguge Parish (Giáo Xứ Đức Bà Là Chốn Tựa Nương) nhằm mục đích giải tỏa số giáo dân Việt Nam và Mễ Tây Cơ quá đông tại các giáo xứ lân cận như Maria Goretti, Most Holy Trinity, St. Patrick.

 Lễ khánh thành được tổ chức vào Chúa Nhật 19 tháng 2 năm 2012 do Đức Cha Patrick J. McGrath, Giám Mục Giáo Phận San Jose Chủ tế với khoảng 50 linh mục Đồng tế.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch