Cáo Phó: Oremus Pro Defunctis. Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, TGM Giáo phận Long Xuyên kính báo: Linh mục Giuse Đỗ Xuân An, Sinh ngày 24 tháng  11 năm 1924 (theo sổ rửa tội) tại Hải Hậu, Nam Định,

đã trở về Nhà Cha lúc 6g chiều ngày 06/6/2017, tại Tu viện Nguồn Sống, Long Xuyên. Hưởng thọ  93 tuổi. Với  64 năm linh mục

Linh cữu hiện nay được quàn tại Nhà nguyện Tu viện Nguồn Sống.

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành tại nhà thờ Cần Xây, vào lúc 9g00 sáng thứ Sáu ngày 09 tháng 06 năm 2017.

Sau đó sẽ di quan và an táng tại Đất Thánh Nhà Hưu Cần Xây.

Xin quý Cha trong giáo phận dâng ba Thánh lễ cầu cho linh hồn linh mục Giuse.

Xin anh chị em cầu nguyện cho cha Cố Giuse mau về hưởng Tôn nhan Chúa.

Long Xuyên ngày 06/06/2017

TGM kính báo

CURRICULUM VITAE

Cha: Giuse Đỗ Xuân An

Sinh ngày 24.11.1924 Tại : Hải Hậu, Nam Định

Vào tiểu chủng viện Ninh Cường Thuộc giáo phận Bùi Chu năm 1935

Vào Đại Chủng Viện Quần Phương năm 1950

Chịu chức linh mục ngày 29/05/1953, tạị Bùi Chu

SỨ VỤ LINH MỤC

1/     Từ  năm 1953- 1956     Cha giáo Chủng viện Phanxico

2/     Từ năm 1956 – 1963     Du học tại Roma

3/     Từ năm 1963- 1970       Cha giáo Chủng viện Thánh Phụng - Châu Đốc

4/     Từ năm 1970- 1973       Giáo xứ Cần Xây và Tu Viện Nguồn Sống

5/     Từ năm 1988                Giáo sư Kinh Thánh ĐCV Thánh Quý, Cần Thơ

6/     Từ năm 1993- 1999       Giáo xứ Cần Xây và Tu Viện Nguồn Sống

7/     Từ năm 1999- nay         Hưu tại Tu viện Nguồn Sống

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch