Cáo Phó: Trong niềm tin yêu vào Đức Kitô phục sinh, Giáo phận Phan Thiết trân trọng kính báo Đức Ông Gio-an Baotixita Lê Xuân Hoa, bút hiệu Xuân Ly Băng,

Sinh: 23.4.1926

Chịu chức linh mục: 19.7.1959

đã được về cùng Chúa lúc 22g10, thứ Tư ngày 19 tháng 7 năm 2017

tại Nhà Hưu Dưỡng Giáo phận Phan Thiết.

Hưởng thọ 91 tuổi, 58 năm Linh mục.

Thánh lễ Tẫn liệm

vào lúc 15g00 thứ Năm, ngày 20 tháng 7 năm 2017

tại Tòa Giám mục Phan Thiết.

Nghi thức Di quan

vào lúc 7g00 thứ Bảy, ngày 22 tháng 7 năm 2017.

Thánh lễ An táng

vào lúc 8g30 thứ Bảy, ngày 22 tháng 7 năm 2017,

tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh An, Giáo phận Phan Thiết.

Toà Gm Phan Thiết

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch