Cáo Phó. Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh, Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng báo tin: Cha Phẹ-rô Đinh Tài Tướng, Linh mục hưu dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long.

Sinh ngày: 10 tháng 6 năm 1923 Tại: Hiệp Hoà - Trà Vinh

Chịu chức Linh mục ngày 24/9/1949 do Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục

 Đã được Chúa gọi về lúc 05 giờ 45 Thứ Sáu, ngày 21 tháng 7 năm 2017 tại Nhà Hưu Dưỡng Linh mục Giáo phận, hưởng thọ 94 tuổi, với 68 năm Linh Mục.

 Nghi thức Tẩn Liệm lúc 14 giờ 00 Thứ Sáu, ngày 21 tháng 7 năm 2017 tại Nhà Hưu Dưỡng.  Linh cửu Cha Phêrô được quàn tại Nhà thờ Phường 4, Tp. Vĩnh Long.

 Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Chánh Tòa, lúc 09 giờ 30 Thứ Hai, ngày 24 tháng 7 năm 2017.  An táng tại phần mộ các Linh Mục trong Đất Thánh Tân Ngãi.

Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ, Anh Chị em giáo dân hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Cha PHÊRÔ được an nghỉ đời đời.

Kính báo NB: Xin Quý Cha trong Giáo Phận dâng 03 lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha Phêrô theo Quy Chế LM Giáo phận Vĩnh Long.

TIỂU SỬ CHA PHÊRÔ ĐINH TÀI TƯỚNG

Linh Mục: PHÊRÔ ĐINH TÀI TƯỚNG Sinh ngày: 10/6/1923 Tại: Hiệp Hoà - Trà Vinh Họ Đạo: Phước Hảo – Giáo phận Vĩnh Long.

Tên Cha: Đinh Văn Trước Tên Mẹ: Nguyễn Thị Thơ.

Rửa Tội tại: Phước Hảo ngày 19/6/1923

Thêm Sức tại: Phước Hảo, năm 1933 do Đức Cha Dumortier

Vào Tiểu Chủng viện: Sài Gòn Năm: 1934

Vào Đại Chủng viện: Sài Gòn Năm: 1941

Chịu chức cắt tóc: 24/3/1945 do Đức Cha Dumortier

Chịu chức 1 + 2: 03/11/1946 và 22/3/1947 do ĐC Jean Cassaigne

Chịu chức 3 + 4: 21/6/1947 do Đức Cha Jean Cassaigne

Chịu chức 5: 22/8/1948 do Đức Cha Jean Cassaigne

Chịu chức 6: 04/4/1949 do Đức Cha Jean Cassaigne

Chịu chức Linh mục: 24/9/1949 do Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục, tại Tiểu CV Vĩnh Long

Từ khi Chịu chức Linh mục đã phục vụ:

1. Phụ tá Mặc Bắc từ 01/10/1949 đến 1954

2. Phụ tá Giồng Miểu từ 1954 đến 1957

3. Phụ tá U Minh từ 1958 đến 1961

4. Chánh sở Hựu Thành từ 1961 đến 1964

5. Giáo Sư TCV Vĩnh Long từ 24/05/1965 đến 1970

6. Chánh Sở Họ Phú Hiệp từ 1970 đến 27/10/2002

7. Chánh Sở Họ Bà Chủ từ 2002 đến 2006

8. Về nhà hưu Vĩnh Long từ 15/06/2006

Qua đời: 05g45 ngày 21 tháng 7 năm 2017 Nơi qua đời: Nhà Hưu Dưỡng Lm Gp Vĩnh Long.

Mai táng: phần mộ các Linh Mục trong Đất Thánh Tân Ngãi.

Vp Toà Gm Vĩnh Long

Nguồn: giaophanvinhlong.net

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch