Ai Tín : “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời” (Kinh Hòa Bình). Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, Chúng con xin kính báo Cha Giu-se Vũ Văn Nhuần, Chánh xứ Cẩm Tân, thuộc Giáo hạt Xuân Lộc,

Đã được Chúa gọi về lúc 16g45 ngày 01 tháng 8 năm 2017 tại Bệnh viện Long Khánh, Đồng Nai. Hưởng dương 57 tuổi.

Thánh lễ An Táng được cử hành Vào lúc 08g30, thứ Bảy, ngày 05 tháng 8 năm 2017.

Tại giáo xứ Cẩm Tân, xã Xuân Tân, thị xã Long Khnh.

Kính xin quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, và mọi người đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Chân thành kính báo.

- Linh mục đoàn Giáo hạt Xuân Lộc

- Cộng đoàn Giáo xứ Cẩm Tân

- Gia đình Linh Tông, Huyết tộc

Nguồn: giaophanxuanloc.net

-----------------------------------------------------------------------

Xin quí Cha đồng tế mang lễ phục tím

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch