Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh, Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng báo tin: Cha  Phêrô Trần Tấn Nghĩa  Linh mục Giáo phận Vĩnh Long, dưỡng bệnh tại Dòng Kitô Vua- Cái Nhum.

· Sinh ngày: 03/ 11/ 1963.

· Thụ phong Linh Mục ngày: 10/ 07/ 2003.

· Đã được Chúa gọi về lúc 09 g 45 Thứ bảy, ngày 16 tháng 9 năm 2017 tại Nhà Dòng Kitô Vua- Cái Nhum, với 54 tuổi đời và 14 năm Linh Mục.

· Nghi thức Tẩn Liệm lúc 15 g 00 Thứ bảy, ngày 16 tháng 9 năm 2017 tại Nhà Dòng Kitô Vua. · Linh cửu Cha Phêrô được quàn tại Nhà thờ Họ Đạo Cái Nhum, Hạt Cái Mơn, Bến Tre.

· Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Cái Nhum, Hạt Cái Mơn, lúc 09 g 30 Thứ hai, ngày 18 tháng 9 năm 2017.

· An táng tại Đất Thánh Dòng Kitô Vua.

Toà Gm Vĩnh Long

Kính báo

NB: Xin Quý Cha trong Giáo phận dâng 03 lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha Phêrô theo Quy Chế LM Giáo phận Vĩnh Long.

-------------------

TIỂU SỬ Linh mục PHÊRÔ TRẦN TẤN NGHĨA

- Sinh ngày: 03/ 11/ 1963 Tại: Thị Trấn Chợ Lách - Bến Tre Thuộc Họ Đạo: Chợ Lách, Giáo phận Vĩnh Long Thân Phụ là Ông: Phêrô Trần Văn Ngà Thân Mẫu là Bà: Maria Nguyễn Thị Trao Rửa Tội năm 1963, tại Cái Nhum Thêm Sức năm 1971, tại Cái Nhum

- Vào Tiểu Chủng Viện Vĩnh Long: ngày 01/ 07/ 1994

- Vào Đại Chủng Viện Thánh Quý- Cần Thơ: ngày 12/ 09/ 1996

- Chịu chức Linh mục ngày: 10/ 07/ 2003

Từ khi chịu chức LM đã phục vụ: Từ năm - Đến năm

1. Thạnh Hưng, Cầu Đúc, Bến Vông 2003 2014

2. Bến Vông 201 2016

3. Dòng KTV (dưỡng bệnh) 2016

- Qua đời: lúc 09 giờ 45 Thứ bảy, ngày 16 tháng 9 năm 2017

- Nơi qua đời: Nhà Dòng Kitô Vua Cái Nhum, Giáo phận Vĩnh Long

- Mai táng: Đất Thánh Dòng Kitô Vua

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch