Được tin Linh mục Đinh Viết Thục, Thánh danh Giuse, mới ra đi vĩnh viễn sau mấy ngày hôn mê do tai biến mạch não tại bệnh viện UCI, Nam California,

Mục Vu Văn Bút cho đăng lại Cáo phó và Chương trình tang lễ để độc giả cùng hiệp thông trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Giuse:

------------------------

Mấy dòng Tiểu sử:

Theo  Kỷ Yếu La Vang 2006 của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam, Linh mục Đinh Viết Thục:

-          Sinh 26/09/1956 tại Gia Định do chính Cha Thục khai báo

Còn theo Cáo phó của Giáo Phận Bùi Chu,

-          ÔB thân sinh thuộc Phú Hải, Hải Hậu, Nam Định, thuộc Giáo Phận Bùi Chu, trước khi di cư vào Miền Nam 1954.

-          Năm 1978 sang Hoa Kỳ với gia đình

-          Vào chủng việc dòng Salesien Don Bosco, Hoa Kì

-          18/09/1999 thụ phong linh mục

-          Năm 2008 gia nhập Giáo phận Bùi Chu

-          28/08/2013 được đặt làm Đại diện Giáo phận Bùi Chu tại Hoa Kì trông coi Trụ sở nhà hưu dưỡng các linh mục Bùi Chu

tại Garden Grove, California.

Chương Trình Cầu Nguyện và Thánh Lễ An Táng (Theo Cáo Phó của Giáo Phận Bùi Chu):

Thứ Hai, 2/10/2017 tại  Nhà Hưu Dưỡng Bùi Chu, Garden Grove

-          19:00: Lần hạt & Cầu nguyện do Hội Ái Hữu Bùi Chu tổ chức

Thứ Ba, 3/10/2017 tại Nhà thờ St Barbara, Santa Ana

-          17:30: Thánh Lễ cầu nguyện do Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu chủ tế do Hội Ái Hữu Bùi

Chu tổ chức.

Thứ Tư, 4/10/2017 tại Nhà Hưu dưỡng Bùi Chu

-          19:00: Lần hạt & cầu nguyện do CHV Don Bosco tổ chức. Thánh lễ do Cha Nguyễn Quốc Tuấn chủ tế.

Thứ Năm, 5/10/2017 tại nhà Hưu dưỡng Bùi Chu

-          19:00: Cầu nguyện chung

Thư Sáu, 6/10/2017 tại Nhà thờ St Columban, Garden Grove

-          13:00: Phát tang

-          14:00 – 17:00: Đọc kinh cầu nguyện do các hội đoàn và hội Ái Hữu Bùi Chu phụ trách

-          17:30: Thánh lễ cầu nguyện với Giáo xứ St Columban do linh mục trong gia đình chủ tế.

-          18:30 - ? : Thăm viếng và cầu nguyện.

Thứ Bảy,7/10/2017 tại Nhà thờ St Columban

-          6:30AM: Thánh Lễ an táng do linh mục trong gia đình chủ tế tại nhà thờ St. Columban.

* Sau Thánh lễ, di quan về Wichita để chôn cất.

-----------------------

Theo Báo viendongdaily.com số ra ngày 30/09/2017, linh mục Đinh Viết Thục đã tân trang lại Trụ sở hoàn toàn mới và đặt chương trình mời Đức Cha Vũ Đình Hiệu, Giám mục Bùi Chu sang chủ sự thánh lễ tạ ơn và chủ toạ tiệc mừng Trụ sở Hưu dưỡng Bùi Chu ngày 03/10/2017. Sau khi nghe ai tín về Cha Thục, Đức Cha Hiệu có sang Garden Grove làm phép Trụ Sở, nhưng chỉ có thể chủ sự Lễ đưa chân ngày 03 Tháng 10. Tiệc mừng Trụ Sở tại nhà hàng do đó phải huỷ bỏ. Ngài muốn ở lại chủ sự lễ an táng 7 Tháng 10, nhưng phải về Việt Nam dự phiên họp thưòng niên 8 Tháng 10/ 2017 của Hội Đồng Giám Mục Viêt Nam với nhiều vấn đề quan trọng để bàn thảo tại Thanh Hoá.

Mục Vụ Văn Bút

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch