Lễ Chúa Kitô Vua A; Đối diện trước toà phán xét

Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, Năm A

Ed 34:11-12,15-17; 1Cr 15:20-26,28; Mt 25:31-46

Giáo hội thiết lập lễ Chúa Kitô, vua vũ  trụ vào cuối năm phụng vụ có ý chỉ cho người Kitô giáo thấy, không những Chúa là khởi nguyên của mọi loài, mọi vật, mà còn là cùng đích của mọi sự.

Xem thêm: Lễ Chúa Kitô Vua A; Đối diện trước toà phán xét

Write comment (0 Comments)

CN 33 TN, A: Đầu tư vào của cải, tài năng, ân huệ Chúa ban

CN33_TN__AChúa Nhật 33 Thường Niên, Năm A

Cn 31:10-13, 19-20, 30-31; 1Tx 5:1-6; Mt 25:14-30

Theo thông lệ được sử sách ghi lại ở những nước miền Cận Ðông như Ai Cập, Át-sua và Pa-lét-tin, thì khi một người giàu có trẩy đi xa nhà và dài hạn, họ thường giao tài sản cho những đầy tớ tín cẩn, ít hay nhiều, tuỳ theo khả năng của mỗi người (1). Dụ ngôn trong Phúc âm hôm nay kể lại người đầy tớ nhận được năm yến bạc biết ông chủ mong mình đầu tư để kiếm lời và anh ta đã làm lời được năm yến nữa. Người nhận được hai yến, mặc dù ít hơn, cũng đầu tư để sinh lời. Theo tỉ lệ phần trăm, thì người đầy tớ làm lời thêm hai nén, cũng thành công như người đầy tớ sinh lời thêm năm yến. Cả hai người cùng cố gắng đầu tư để sinh lời cho những nén bạc của chủ, và do đó được ơn nghĩa với chủ. Tại sao hai người đầy tớ đầu tư đều được lời gấp đôi như vậy? Thưa là thế này. Vào thời đó mà người ta cho vay tiền trong thời gian dài hạn, thì được lãi xuất rất cao (2) .

Xem thêm: CN 33 TN, A: Đầu tư vào của cải, tài năng, ân huệ Chúa ban

Write comment (0 Comments)

CN 13 TN, A: Làm việc vì vinh danh Chúa

Chúa Nhật 13 Thường Niên, Năm A

2V 4:8-11,14-16a; Rm 6:3-4,8-11; Mt 10:37-42

Thường khi bị gièm pha hay làm cản trở cho lời nói hay công việc gì, người ta gọi đó là cản mũi kỳ đà. Còn khi có ai hay vật gì làm cản trở cho việc theo Chúa và việc làm vì danh Chúa,

Xem thêm: CN 13 TN, A: Làm việc vì vinh danh Chúa

Write comment (0 Comments)

CN 31 TN, A: Tư tưởng, lời nói, hàng động cần ăn khớp

CN31_thuong_nien_nam_AChúa Nhật 31 Thường Niên, Năm A

Ml 1:14b-2:2b, 8-10; 1Tx 2:7b-9, 13; Mt 23:1-12

Ðể có được cái nhìn bao quát và tầm hiểu biết liên đới về toàn bộ Phúc âm, ta cần biết sơ qua về những nhóm người sau đây. Ngoài các tư tế và thượng tế, còn có các kinh sư, phái Pharisêu, phái Xađốc, nhóm Quá Khích, phe Hêrôđê và hội đồng kỳ mục. Khi gặp Chúa Giêsu, họ ưa bắt bẻ, đối chất và đụng độ ít hay nhiều với Chúa.

Xem thêm: CN 31 TN, A: Tư tưởng, lời nói, hàng động cần ăn khớp

Write comment (0 Comments)

Lễ Chúa Ba Ngôi, A: Vì yêu, mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi được bầy tỏ

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm A

Xh 34:4b-6,8-9; 2Cr 13:11-13; Ga 3:16-18

Thánh kinh Cựu ước không nói gì rõ rệt về Chúa Ba Ngôi cho nên dân Do thái không biết Thiên Chúa có Ba Ngôi. Người Do Thái trong Cựu ước là dân tôn thờ độc thần.

Xem thêm: Lễ Chúa Ba Ngôi, A: Vì yêu, mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi được bầy tỏ

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch