Why does Pope Francis say and do things in a non-papal manner?

This article is not an extensive study or analysis of the 266th Pope's policy. These are just comments based on certain things he said and did that the author heard, and saw in mass media. Of course, no one can hear and see all the things he says and does.

Xem thêm: Why does Pope Francis say and do things in a non-papal manner?

Write comment (0 Comments)

Tại sao Đức GH Phanxicô nói và làm những điều ngoại lệ với phong cách giáo hòang?

Bài viết này không phải là một nghiên cứu hay phân tích sâu rộng về chính sách của vị Giáo Hoàng thứ 266. Đây chỉ là những nhận xét dựa theo những lời phát biểu và việc làm của  Ngài mà tác giả nghe và thấy được trên những bài viết và phương tiện truyền thông.

Xem thêm: Tại sao Đức GH Phanxicô nói và làm những điều ngoại lệ với phong cách giáo hòang?

Write comment (0 Comments)

Bình luận về việc bổ nhiệm Giám Mục Việt Nam tại Hoa Kì

  Tin bổ nhiệm Linh Mục Nguyễn Thái Thành làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange, California, tại Hoa Kì ngày 6 Tháng 10, 2017, khiến cộng đồng linh mục và giáo dân Việt Nam tại Mĩ ngạc nhiên không ít.

Xem thêm: Bình luận về việc bổ nhiệm Giám Mục Việt Nam tại Hoa Kì

Write comment (0 Comments)

Bình luận, đề nghị và góp ý về những vấn đề khác nhau trong nhà đạo

Theo sau một số bài viết hoặc tin viết đăng lại trong Mục Vụ Văn Bút, thấy có những độc giả bình luận, đề nghị hoặc góp ý khác nhau, với số lượt truy cập tương đối nhiều. Tuy nhiên những bình luận, đề nghị và góp ý này bị mất,

Xem thêm: Bình luận, đề nghị và góp ý về những vấn đề khác nhau trong nhà đạo

Write comment (0 Comments)

Mục vụ giải hoà hối nhân / bệnh nhân với Đấng họ tôn thờ

Phải chăng thời gian dạy giáo lí nói chung không kéo dài đủ với số năm học để có thể lãnh hội kiến thức căn bản về đạo và việc dạy giáo lí về Bí Tích Giải Tội nói riêng có thể sơ sài và thiếu phần thích đáng,

Xem thêm: Mục vụ giải hoà hối nhân / bệnh nhân với Đấng họ tôn thờ

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch