ĐTC chủ sự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Cracovia

ĐTC mời gọi giới trẻ trung thành với căn tính tinh thần là con cái của Thiên Chúa, và đừng xấu hổ đem đến cho Chúa các yếu đuối, mệt nhọc và tội lỗi của mình.

Xem thêm: ĐTC chủ sự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Cracovia

Write comment (0 Comments)

ĐTC gặp các Giám Mục Mêhicô và dâng thánh lễ tại Đền thánh Đức Bà Guadalupe

Tường thuật buổi gặp gỡ các Giám Mục Mêhicô và thánh lễ ĐTC cử hành tại Vương cung thánh đường Guadalupe. Như chúng tôi dã tưởng thuật các sinh hoạt ngày đầu tiên của ĐTC tại Mêhicô đã là cuộc gặp gỡ các giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại Dinh Quốc Gia trong thủ đô Mêhicô.

Xem thêm: ĐTC gặp các Giám Mục Mêhicô và dâng thánh lễ tại Đền thánh Đức Bà Guadalupe

Write comment (0 Comments)

ĐTC kêu gọi xây dựng một Trung Phi hoà bình, hoà giải và thịnh vượng

VaticanCEntral_Afr_RepNgày thứ nhất ĐTC viếng thăm  Cộng hòa Trung Phi. Sáng Chúa Nhật hôm qua ĐTC đã từ giã Uganda để sang Cộng hòa Trung Phi là chặng thứ ba trong chuyến tông du Phi châu lần đầu tiên của ngài.

Xem thêm: ĐTC kêu gọi xây dựng một Trung Phi hoà bình, hoà giải và thịnh vượng

Write comment (0 Comments)

ĐTC gặp gỡ giới trẻ Morelia và thăm các tù nhân trại cải huấn CeReSo (và Ciadad Juarez)

Tường thuật cuộc gặp gỡ của ĐTC với giới trẻ giáo phận Morelia và buổi viếng thăm các tù nhân trại cải huấn CeRoSo tỉnh Ciudad Juarez.

Xem thêm: ĐTC gặp gỡ giới trẻ Morelia và thăm các tù nhân trại cải huấn CeReSo (và Ciadad Juarez)

Write comment (0 Comments)

ĐTC khích lệ phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh mừng 39 năm thành lập

VATICĂNG: ĐTC Phanxicô khích lệ các thành viên phong trào Canh tân đặc sủng Thánh Linh dấn thân làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa qua các hoạt động hòa giải và phục vụ tha nhân.

Xem thêm: ĐTC khích lệ phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh mừng 39 năm thành lập

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch