Chiến dịch 2 tuần cho Tự Do Tôn Giáo ở Hoa Kỳ đã bắt đầu trên tòan quốc.

fortnightforfreedom06211200Church in US Commences Campaign for Religious Liberty. Please use your text and Text to 377-377, and type the word (Freedom),  it is for religious freedom.  Please stand up for religious by doing this,  you will get a message for appreciation,  and gratitude.  This message was created by Bishop of the Maryland, William Glory  Please show that you care.

Xem thêm: Chiến dịch 2 tuần cho Tự Do Tôn Giáo ở Hoa Kỳ đã bắt đầu trên tòan quốc.

Write comment (0 Comments)

Chile: Đức Thánh Cha thăm các nữ tù nhân, 16.01.2018: Đừng đánh mất hy vọng

Chile: Đức Thánh Cha thăm các nữ tù nhân, 16.01.2018: Đừng đánh mất hy vọng. Chile: Đức Thánh Cha thăm các nữ tù nhân, 16.01.2018: Đừng đánh mất hy vọng. Chile: Đức Thánh Cha thăm các nữ tù nhân, 16.01.2018: Đừng đánh mất hy vọng. 

Xem thêm: Chile: Đức Thánh Cha thăm các nữ tù nhân, 16.01.2018: Đừng đánh mất hy vọng

Write comment (0 Comments)

Chống lại nạn thực dân kinh tế, ý thức hệ và gian tham hối lộ

Như quý vị đã biết ĐTC mới công du hai nước Chile và Perù về chiều thứ hai vừa qua, vì thế trong buổi tiếp kiên chung hơn 15.000 tín hữu  và du khách hành hương sáng thứ tư 24-1 ngài đã chia sẻ với mọi người những gì đã sống khi viếng thăm hai quốc gia này.

Xem thêm: Chống lại nạn thực dân kinh tế, ý thức hệ và gian tham hối lộ

Write comment (0 Comments)

Chính phủ Nam hàn xem phá thai là hành động y học vô đạo đức

31-08-2018. Hồi đầu tháng này, luật phá thai của Nam hàn được xem xét lại, và đã kể phá thai vào số các hoạt động y khoa không có đạo đức, và cho phép chính quyền nhưng các cơ sở y tế chuyên nghiệp thực hiện việc phá thai bất hợp pháp.

Xem thêm: Chính phủ Nam hàn xem phá thai là hành động y học vô đạo đức

Write comment (0 Comments)

Chủ chăn không được độc đoán nhưng phải khiêm tốn và biết lắng nghe

1_0_835999Ý thức chức thừa tác là một ơn Chúa ban chứ không phải vì mình thông minh, tài giỏi, tốt lành hơn người khác, giúp các Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế biết sống khiêm tốn, cảm thông, thương xót, biết lắng nghe và học hỏi từ người khác,

Xem thêm: Chủ chăn không được độc đoán nhưng phải khiêm tốn và biết lắng nghe

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch