Sách

Một tu sĩ khiếm thị được phong chức linh mục

Ngày Chúa nhật, 14 tháng Mười vừa qua tại nhà thờ Thánh Hippolyte, quận 13 Paris (Pháp), thầy phó tế Phêrô Phạm Văn Dương, Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời, đã được truyền chức linh mục. Không có vấn đề chiếu cố hay thương cảm đối với thầy Dương. Câu hỏi cần phải trả lời là: “Thầy có đủ khả năng để trở thành một linh mục không?”

Xem thêm: Một tu sĩ khiếm thị được phong chức linh mục

Write comment (0 Comments)

Hai chị FMM khấn trọn đời

FMM khantrong 29092012Sáng ngày 29.9.2012, kính các Tổng Lãnh Thiên Thần, Hội Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tổ chức Lễ Khấn Trọn Đời cho hai Nữ Tu (Têrêxa Nguyễn Giang Thủy, Lucia Lê Thị Kim Anh), tại Nhà nguyện Cộng đoàn Niềm Vui – Suối Dầu - Nha Trang.

Xem thêm: Hai chị FMM khấn trọn đời

Write comment (0 Comments)

Hội dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm: Hồng ân khấn trọn đời

23Thật, không dễ gì quên đi một kỷ niệm, một dấu ấn trong cuộc đời. Càng không thể quên, nếu dấu ấn ấy được tô đậm bằng tình yêu và hồng ân Chúa. Chính vì thế, dù đã qua đi nhiều ngày, tôi vẫn thấy cần phải ghi lại - dù chỉ là ít thông tin khô cứng - về một ngày hồng phúc của Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, ngày 15 nữ tu tuyên khấn trọn đời, 24/8/2012.

Xem thêm: Hội dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm: Hồng ân khấn trọn đời

Write comment (0 Comments)

Tân Tổng giám mục Huế phong chức 13 linh mục

7936877232Hôm nay, Đức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng của Huế lần đầu tiên trong chức vụ mới đã truyền chức linh mục cho 13 phó tế tại nhà thờ Chính tòa Phủ Cam.

Xem thêm: Tân Tổng giám mục Huế phong chức 13 linh mục

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch