Sách

Chúc Mừng Đại Thọ & Ngọc Khánh Lm Antôn Trần Văn Kiệm

TRAN_VAN_KIEMNgày 31 tháng 12 năm 2010 là kỷ niệm 90 Năm Sinh Nhật và 64 Năm linh mục của Cha Giáo Trần Văn Kiệm. Hiện tại Cha Giáo đang nghỉ hưu và viết sách tại thành phố Atlanta, Georgia,

đồng thời phụ giúp mục vụ tại Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam.

Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam

Trân Trọng Thông Báo và Kính Mời Tất Cả:

 Quý Vị Cựu Học Sinh Của Cha Giáo Gồm Linh Mục, Nam Nữ Tu Sĩ và Giáo Dân

 Quý Vị Bạn Hữu, Đồng Nghiệp và Họ Hàng Thân Thích của Cha Giáo

Xem thêm: Chúc Mừng Đại Thọ & Ngọc Khánh Lm Antôn Trần Văn Kiệm

Write comment (0 Comments)

Kỷ niệm 40 năm Thụ Phong Linh Mục của Ðức Cha Bùi Văn Đọc

BUI_V_DOCThánh Lễ mừng kỷ niệm 40 năm Thụ Phong Linh Mục của Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, Giám mục Mỹ Tho, bắt đầu lúc 17g45 ngày 18 tháng 12 năm 2010 tại Nhà Thờ Chính Toà Mỹ Tho. Lễ mừng Đức Cha trễ hơn một ngày là vì ý Đức Cha muốn tổ chức đơn giản, và vào chiều thứ bảy để tiện cho giáo dân đến dự lễ.

Trước Thánh Lễ, đoàn đồng tế mặc áo lễ và được rước từ Tòa Giám mục sang nhà thờ Chánh Tòa giữa những thảm cỏ xanh tươi và cây kiểng thật đẹp trong khuôn viên Tòa giám mục và nhà thờ Chánh Tòa; đặc biệt dọc lối đi có cây thông Noel to và các hang đá nhân tạo sắp hoàn thành cho Đại Lễ Giáng Sinh sắp tới với những màu sắc và đèn hoa rực rỡ.

Xem thêm: Kỷ niệm 40 năm Thụ Phong Linh Mục của Ðức Cha Bùi Văn Đọc

Write comment (0 Comments)

Giáo phận Qui Nhơn: Lễ phong chức linh mục

phongchuc20102029GP QUI NHƠN (11.12.2010) – Vào lúc 5 giờ sáng, thứ Sáu ngày 10 tháng 12 năm 2010, tại Nhà thờ Chính toà Qui Nhơn, Đức cha phó Matthêu Nguyễn Văn Khôi đã truyền chức linh mục cho 8 thầy phó tế:

1. Simon Trần Văn Đức

2. Gioan B. Nguyễn Kim Ngân

3. Phêrô Bùi Huy Ngọc

Xem thêm: Giáo phận Qui Nhơn: Lễ phong chức linh mục

Write comment (0 Comments)

Trao ban và lãnh nhận chức Phó tế và Linh mục

Sáng 08.12.2010, lễ trọng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và Mẹ cũng là Bổn mạng Dòng Anh em hèn mọn, vào lúc 09 giờ 00, tại nhà nguyện Tu viện Thủ Đức, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên Giám mục Giáo phận Nha Trang, đã chủ tọa thánh lễ và chủ phong chức Phó tế và chức Linh mục cho 5 anh em Phan sinh.

Xem thêm: Trao ban và lãnh nhận chức Phó tế và Linh mục

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch