Lm Hồ Ngọc Bá mới giã từ nhà Hưu dưỡng Xã Đoài - GP Vinh - vĩnh viễn,

Cáo Phó: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh Tòa Giám mục Xã Đoài - Giáo phận Vinh kính báo: Linh mục Giuse Hồ Ngọc Bá:

Xem thêm: Lm Hồ Ngọc Bá mới giã từ nhà Hưu dưỡng Xã Đoài - GP Vinh - vĩnh viễn,

Write comment (0 Comments)

Lm Hồ Ngọc Trứ mới từ biệt cõi thế tại Long Xuyên

Cáo Phó: Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Giám Mục Giáo phận Long Xuyên kính báo: Cha Gio-an Hồ Ngọc Trứ, Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, TGM Giáo phận Long Xuyên kính báo:

Xem thêm: Lm Hồ Ngọc Trứ mới từ biệt cõi thế tại Long Xuyên

Write comment (0 Comments)

Lm Hồ Văn Quý mới kết thúc cuộc lữ hành trần gian tại Huế

17072015chaquyR.I.P: “Thầy là Sự Sống Lại và là Sự Sống” (Ga 11, 25). Ai Tín: Tòa Tổng Giám Mục Huế trân trọng báo tin: Cố Linh mục Augustinô Hồ Văn Quý. Sinh ngày 05 tháng 01 năm 1939 tại Tân An, Cần Thơ.

Xem thêm: Lm Hồ Văn Quý mới kết thúc cuộc lữ hành trần gian tại Huế

Write comment (0 Comments)

Lm Hồ Sĩ Cai mới nằm xuống gĩa từ cõi thế tại Ban Mê Thuột

Cha_Cai

Cáo Phó: Trong đức tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, Tòa Giám mục Ban Mê Thuột Xin kính báo: Linh mục G.B. Hồ Sĩ Cai, đã an nghỉ trong Chúa, Lúc 04g00 Chúa nhật,ngày 10 tháng 3 năm 2013, tại Toà Giám mục Ban Mê Thuột, hưởng thọ 91 tuổi, với 57 năm Linh mục.

Xem thêm: Lm Hồ Sĩ Cai mới nằm xuống gĩa từ cõi thế tại Ban Mê Thuột

Write comment (0 Comments)

Lm Hoàng Bình Thuận đã ra đi vĩnh viễn

An_Tang-HB_Thuan-1Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Tử nạn và Phục sinh, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam xin kín báo. Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Tử nạn và Phục sinh, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam xin kín báo:

Xem thêm: Lm Hoàng Bình Thuận đã ra đi vĩnh viễn

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch