Lm Lại Văn Đoàn mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại San Diego

Phân Ưu /Cầu Nguyện: Mục Vụ Văn Bút mới nhận tin sơ khởi là Linh mục Lại Văn Đoàn, Thánh danh Giu-se mới tạ thế 4 Tháng 5, 2017 tại San Diego, California.

Xem thêm: Lm Lại Văn Đoàn mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại San Diego

Write comment (0 Comments)

Lm Lâm Thành Hòa mới vĩnh biệt trần thế tại Vĩnh Long

Lam_Thanh_Hoa

Cáo phó: Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh, Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng  báo tin: Cha Simon Lâm Thành Hoà. Sinh ngày : 19/12/1919. Tại : Long Thới - Trà Vinh

Thụ phong Linh Mục: 29 / 06 / 1945 tại Nhà Thờ Vĩnh Long

Đã được Chúa gọi về lúc 5 giờ 00 sáng thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013 tại Vĩnh Long,  hưởng thọ 94 tuổi,

Xem thêm: Lm Lâm Thành Hòa mới vĩnh biệt trần thế tại Vĩnh Long

Write comment (0 Comments)

Lm Lê Dương Tân mới tạ thế tại Cần Thơ

Cha20Tan

Cáo phó: Tòa Giám Mục Cần Thơ Kính báo: Cha  Augustinô Lê Dương Tân 

Sinh năm 1939 – Thụ phong Linh Mục năm 1969

Đã được  Chúa gọi về lúc 9g30 ngày Thứ Năm 07/04/2011

Hưởng thọ 72 tuổi với 42 năm Linh Mục

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào 9g sáng ngày Thứ Bảy 09/04/2011

Tại Nhà Hưu Linh Mục Cần Thơ, 22/5 Tầm Vu, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Xin quý cha trong giáo phận dâng 3 lễ cho cha Augustinô

và thông báo cho giáo dân cầu lễ trong 3 Chúa Nhật liên liếp.

Xem thêm: Lm Lê Dương Tân mới tạ thế tại Cần Thơ

Write comment (0 Comments)

Lm Lê Anh Vững đã ra đi vĩnh viễn tại California

securedownloadCÁO PHÓ

Chúng con/tôi thành kính báo tin cùng quí Đức Cha, quí Đức Ông, quí Cha, quí Tu sĩ Nam Nữ, quí Ông Bà, cùng toàn thể Dân Chúa, quí hội đoàn, cùng quí thân bằng quyến thuộc và quí bạn hữu xa gần là con, cháu, anh cûa chúng tôi

Linh mục Phao-lô Maria LÊ ANH VỮNG, SVD

Sinh ngày 10 tháng 5 năm 1950

Tại Đồng Lâm, Vïnh Linh, Việt Nam

Được Chúa gọi về ngày 7 tháng 6 Năm 2010  lúc 1 giờ 40 sáng

Tại Dòng Ngôi Lời, Riverside, California, USA.

Xem thêm: Lm Lê Anh Vững đã ra đi vĩnh viễn tại California

Write comment (0 Comments)

Lm Lê Đình Khôi đã nhắm mắt lìa đời tại Chí Hoà

Lm_Le_Dinh_Khoi-1Ai Tín: “Thầy là Sự Sống Lại và là Sự Sống” (Ga 11, 2). Tòa Tổng Giám Mục Huế trân trọng báo tin: Cố Linh mục Phêrô Lê Đình Khôi. Sinh ngày 17 tháng 10 năm 1937 tại Đại Lộc, Quảng Trị. Đã qua đời lúc 3 giờ 45 ngày 25 tháng 7 năm 2013, tại Giáo xứ Chí Hoà, Sài Gòn. Hưởng thọ 76 tuổi, 43 năm linh mục.

Xem thêm: Lm Lê Đình Khôi đã nhắm mắt lìa đời tại Chí Hoà

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch