Lm Ngô Văn Bao đã ra đi vĩnh viễn tại San Jose

Lm_NV_BaoCha Gioan Baotixita Ngô Văn Bao, Chánh xứ Russeykeo, Giáo hạt Xuân Lộc, Giáo phận Xuân Lộc. Đã được Chúa gọi về vào ngày thứ Năm, 18/7/2013, tại giáo xứ (Việt Nam) Đức Mẹ La Vang, San Jose, Hoa Kỳ. Theo kết quả xét nghiệm của cảnh sát, Ngài qua đời vì bệnh ung thư máu.

Xem thêm: Lm Ngô Văn Bao đã ra đi vĩnh viễn tại San Jose

Write comment (0 Comments)

Lm Ngô Văn Nhơn mới nằm xuống giã từ trần gian

C_NhonTrong tâm tình tin tưởng và phó thác, xin kính báo : Cha Gioan Baotixita Ngô Văn Nhơn

- Sinh ngày 10.05.1946  tại Vịnh Chèo - Vị Thuỷ - Hậu Giang

- Thụ phong Linh mục : 15.08.1974

- Năm 1974 :   Cha Phó Họ đạo Bãi Giá.

- Năm 1975 : Cha Sở Họ đạo Ngan Rô

- 12/1988     :  Cha Sở Họ đạo Rạch Gòi.

- 09/2000     :  Cha Sở Họ đạo Lương   Hoà

- 11/2009      : Cha ngã bệnh.

Xem thêm: Lm Ngô Văn Nhơn mới nằm xuống giã từ trần gian

Write comment (0 Comments)

Lm Nguễn Văn Thạo đã vĩnh biệt trần gian tại Thanh Hoá

CHA_THAO_Với tâm tình hiệp thông phân ưu và nguyện cầu, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Chương trình Lễ An táng của cô Linh mục do Linh mục Phạm Văn Châu, Trưởng Ban Tang lễ sắp xếp để độc giả cùng thông hiệp.

Xem thêm: Lm Nguễn Văn Thạo đã vĩnh biệt trần gian tại Thanh Hoá

Write comment (0 Comments)

Lm Ngô Xuân Luyện vừa ra đi vĩnh viễn tại Hà Tĩnh

1298753474_nvTrong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Tòa Giám mục Xã Đoài - Giáo phận Vinh kính báo:

Linh Mục Giuse Ngô Xuân Luyện

Đã được Chúa gọi về hồi 8h 27' thứ Tư ngày 23 tháng 2 năm 2011

tại giáo xứ Nghĩa Yên, giáo hạt Nghĩa Yên.

Hưởng thọ 94 tuổi, 59 năm linh mục

Thánh lễ an táng vào lúc 14 giờ thứ Sáu ngày 25-02-2011

Xem thêm: Lm Ngô Xuân Luyện vừa ra đi vĩnh viễn tại Hà Tĩnh

Write comment (0 Comments)

Lm Nguyễn Bá Chính mới nắm mắt lìa đời tại Bắc Ninh

ChaChinh1-150x1501Cáo Phó: Trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, Toà Giám Mục Bắc Ninh trân trọng kính báo: Cha Giuse Nguyễn Bá Chính, đã an nghỉ trong Chúa hồi 4g30, Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 03/04/2015.

Xem thêm: Lm Nguyễn Bá Chính mới nắm mắt lìa đời tại Bắc Ninh

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch