Lm Bùi Xuân Bính mới nhắm mắt lìa đời tại Hà Nội

ThuongLe-06282013-15Cáo Phó: Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, Tòa giám mục Bắc Ninh, gia đình huyết tộc trân trọng báo tin Cha Giuse Bùi Xuân Bính. Sinh ngày 08 tháng 12 năm 1949. Thụ phong linh mục ngày 29 tháng 06 năm 1998.

Xem thêm: Lm Bùi Xuân Bính mới nhắm mắt lìa đời tại Hà Nội

Write comment (0 Comments)

Lm Bùi Xuân Huyên đã ra đi bất ngờ tại Thái Bình

cha_HuyenR.I.P: Cáo Phó: Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh, Toà Giám mục Thái Bình kính báo: Cha Antôn Bùi Xuân Huyên, Chánh xứ Bạch Long. Sinh ngày 15 tháng 7 năm 1946. Tại Giáo họ Phương Đức, Giáo xứ Triệu Thông,  Giáo phận Bùi Chu.

Xem thêm: Lm Bùi Xuân Huyên đã ra đi bất ngờ tại Thái Bình

Write comment (0 Comments)

Lm Cao Đình Trị đã nhắm mắt lìa đời

Cao-Dinh-Tri-Cáo Phó: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25). Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin Cha Giuse Cao Đình Trị, DCCT.

Xem thêm: Lm Cao Đình Trị đã nhắm mắt lìa đời

Write comment (0 Comments)

Lm Bùi Xuân Lưỡng mới nghỉ giấc triền miên tại Los Angeles, California, USA

VQ_LuongTrong tâm tình Hiệp Thông Phân Ưu và Nguyện Cầu, Mục Vụ Văn Bút đưa tin buồn về sự ra đi mà không hẹn ngày về của Cha Phêrô Bùi Xuân Lưỡng, SDB (Dòng Salêdiêng Don Bosco), thuộc Tỉnh Dòng Miền Tây Hoa Kì. Dưới đây là những lời Phân Ưu của Nhà Dòng với Tang Quyến.

Mục Vụ Văn Bút

--------------------------------------------

Theo lời phân Ưu của Nhà Dòng với Tang Quyến, thì Linh mục Peter Bùi Xuân Lưỡng, SDB:

-    Sinh ngày 18, tháng 06 năm 1949 tại Bùi Chu, Việt Nam.

-    Khấn dòng ngày 25 tháng 08 năm 1984, tại Newton, Hoa Kỳ.

-          Chịu chức Linh mục ngày 19 tháng 06 năm 1990 tại Hoa Kỳ.

Được Chúa gọi về lúc 7:30 giờ sáng, ngày 22 tháng 10 năm 2014 tại Cedar Sinai Hospital, Los Angeles, Hoa Kỳ, sau khi lãnh nhận các phép bí tích.

Hưởng thọ 66 tuổi, 30 năm Khấn Dòng, và 24 năm Linh Mục.

Lễ Phát Tang: Thứ Sáu, ngày 24 tháng 10, 2014

tại Don Bosco Technical Institute Chapel, 1151 San Gabriel Blvd, Rosemead, California, 91770, Phone: (626) 940-2001

-          4-5 giờ trưa: Gia đình phát tang

-          5-7 giờ chiều: Khách thăm viếng, Canh thức, cầu nguyện

-          7:00 giờ tối: Thánh lễ

-          8:00 giờ tối: Phân ưu, điếu văn (Eulogy)

-          9:00 giờ tối: Kết thúc

Thánh Lễ An Táng: Thứ Bảy, 25 /10, 2014 lúc 08:30 sáng tại:

St Dominic Savio Church: 13400 Bellflower Blvd. Bellflower, California, 90706

Thi thể được lưu giữ tại: Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành (The Good Sheppherd Cemetery)

8301 Talbert Ave. Huntington Beach, California, 92646.

Sau cùng xin mời Ăn trưa 12:30 giờ trưa. Thứ Bảy, ngày 25 tháng 10, 2014

Địa Điểm: Diamond Seafood Palace, 8058 Lampson Ave.

Garden Grove, California, 92841, Phone: 714-891-5347

Xin sứ thần của Thiên Chúa đón linh hồn Phêrô về Quê Trời.

-----------------------------

Mục Vụ Văn Bút ghi lại mấy dòng Tiểu Sử bổ túc với những hàng chữ màu  xanh đậm do chính Cha Lưỡng ghi trong Kỉ Yếu La Vang 2006 trang 336 do Liên Đoàn Công Giáo VN tại Hoa Kì phát hành:

-          2000-2003: Long Beach Asian Pacific Mental Health

-          2000- 2006: Children, Youth Service, Orange County và tiếp tục đến ?

Write comment (0 Comments)

Lm Cao Văn Đạt mới ra đi vĩnh viễn tại Phan Thiết

cha_datWGPSG-- Vào lúc 9g sáng nay 25-10-2010, Cha giáo Phêrô Cao Văn Đạt đã được Chúa gọi về.

Đây là một tin hết sức bất ngờ. Sóng biển Phan Thiết đã đưa Cha giáo ra đi vĩnh viễn vào cõi vĩnh hằng.

Cha giáo đã được tẩm liệm vào lúc 3g chiều tại Phan Thiết.

Sau đó, Cha Giám Đốc Ernest đã đích thân đưa linh cữu Cha giáo về Đại Chủng viện Sài Gòn.

Thánh lễ đưa chân Cha giáo đã được cử hành lúc 8 giờ tối tại Nhà nguyện Đại Chủng viện

với sự đồng tế của các Cha giáo ở Đại Chủng viện và Trung tâm Mục vụ,

cùng với sự tham dự của các chủng sinh, tu sĩ và thân nhân.

Xem thêm: Lm Cao Văn Đạt mới ra đi vĩnh viễn tại Phan Thiết

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch