Lm Đặng Văn Quy đã ra đi vĩnh viễn tại Hố Nai

Dang_Van_QUYCáo phó: Tòa Giám mục Hải Phòng vừa nhận được tin Cha Cố Giuse Đặng Văn Quy (Dòng Thánh Thể) đã về nhà Cha trên trời hồi 7g45 ngày 25 tháng 7 năm 2014 tại Hố Nai, thọ 91 tuổi.

Xem thêm: Lm Đặng Văn Quy đã ra đi vĩnh viễn tại Hố Nai

Write comment (0 Comments)

Lm Đặng Xuân Thành đã ra đi vĩnh viễn tại Hà Nội

Lm_Thanh"Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh!" (Mt 25,21). R.I.P: Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô phục sinh, Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội kính báo:  Linh mục Phêrô Đặng Xuân Thành. Sinh ngày 23 tháng 9 năm 1954 tại Hải Phòng. Đã được Chúa gọi về lúc 19g00 thứ Tư ngày 27 tháng 11 năm 2013.

Xem thêm: Lm Đặng Xuân Thành đã ra đi vĩnh viễn tại Hà Nội

Write comment (0 Comments)

Lm Đặng Xuân Đồng đã ra đi vĩnh biệt cõi thế tại Ninh Kiều

Cáo Phó: Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Văn phòng Tòa Giám Mục Cần Thơ kính báo: Linh mục Đa Minh Đặng Xuân Đông đã được Chúa gọi về vào sáng thứ Hai, ngày 29 tháng 01 năm 2018, tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ,

Xem thêm: Lm Đặng Xuân Đồng đã ra đi vĩnh biệt cõi thế tại Ninh Kiều

Write comment (0 Comments)

Lm Đào Trọng Thanh đã đi vào thế giới vô hình tại Trà Vinh

dq6ja0Với tâm tình hiệp thông phân ưu và nguyện cầu, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo phó, Chương trình Lễ An táng cho Đan Sĩ Linh Mục Đào Trọng Thanh do Đan Viện Thánh Mẫu Phước Vinh sắp xếp để độc giả cùng thông hiệp.

Xem thêm: Lm Đào Trọng Thanh đã đi vào thế giới vô hình tại Trà Vinh

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch