Lm Đinh Quang Điện đã nằm xuống vĩnh biệt trần gian tại Phú Nhuận

DQ-DienCáo Phó: Gia Đình LM-TS gốc Phát Diệm và Nhà Vãng Lai Phát Diệm kính báo: Cha Cố Nicôla Đinh Quang Điện, Sinh ngày 13.05.1918 tại Như Sơn, Kim Sơn, Ninh Bình.

Xem thêm: Lm Đinh Quang Điện đã nằm xuống vĩnh biệt trần gian tại Phú Nhuận

Write comment (0 Comments)

Lm Đinh Quang Thịnh đã từ bỏ cõi thế tại Quận 3, Sài Gòn

Cáo phó: Oremus Pro Defunctis. Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Tổng Giám Mục Saigon kính báo: Linh mục Giuse Đinh Quang Thịnh, sinh ngày 01 tháng 12 năm 1948 tại Hà Nam Ninh,

Xem thêm: Lm Đinh Quang Thịnh đã từ bỏ cõi thế tại Quận 3, Sài Gòn

Write comment (0 Comments)

Lm Đinh Trọng Luân mới ra đi mà không hẹn ngày trở lại tại Kiên Giang

cha-co-giuse-dinh-trong-luan-qua-doiCáo Phó. RIP. Oremus Pro Defunctis. Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, BTT Giáo phận Long Xuyên kính báo: Linh mục Giuse Đinh Trọng Luân.

Xem thêm: Lm Đinh Trọng Luân mới ra đi mà không hẹn ngày trở lại tại Kiên Giang

Write comment (0 Comments)

Lm Đinh Tài Tướng đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Vĩnh Long

Cáo Phó. Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh, Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng báo tin: Cha Phẹ-rô Đinh Tài Tướng, Linh mục hưu dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long.

Xem thêm: Lm Đinh Tài Tướng đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Vĩnh Long

Write comment (0 Comments)

Lm Đinh Viết Thục đã ra đi bất ngờ tại bệnh viện UCI, Nam California  

Được tin Linh mục Đinh Viết Thục, Thánh danh Giuse, mới ra đi vĩnh viễn sau mấy ngày hôn mê do tai biến mạch não tại bệnh viện UCI, Nam California,

Xem thêm: Lm Đinh Viết Thục đã ra đi bất ngờ tại bệnh viện UCI, Nam California  

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch