Đ. Ô. Nguyễn Văn Tài mới nhắm mắt lìa đời tại Vĩnh Long

2jg3whw_-_CopyNguyên Giám Đốc Chương Trình Phát Thanh Chân Lí Á Châu, đặt trụ sở tại Manila, Phi Luật Tân, Đức Ông Phêrô Tài đã trở về nằm xuống lìa đời tại nơi chào đời.

Xem thêm: Đ. Ô. Nguyễn Văn Tài mới nhắm mắt lìa đời tại Vĩnh Long

Write comment (0 Comments)

Đ.Ô Nguyễn Quang Sách đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Nha Trang

chasachCáo Phó: Trong niềm tin yêu vào Đức Kitô phục sinh, Giáo phận Nha Trang trân trọng kính báo, Đức Ông Phê-rô Nguyễn Quang Sách đã được về cùng Chúa, lúc 7g00, thứ Hai ngày 6 tháng 3 năm 2017, tại Tòa Giám Mục Nha Trang,

Xem thêm: Đ.Ô Nguyễn Quang Sách đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Nha Trang

Write comment (0 Comments)

Đ.Ô. Lê Xuân Hoa đã nhắm mắt lìa đời tại Phan Thiết

Cáo Phó: Trong niềm tin yêu vào Đức Kitô phục sinh, Giáo phận Phan Thiết trân trọng kính báo Đức Ông Gio-an Baotixita Lê Xuân Hoa, bút hiệu Xuân Ly Băng,

Xem thêm: Đ.Ô. Lê Xuân Hoa đã nhắm mắt lìa đời tại Phan Thiết

Write comment (0 Comments)

Đ.Ô. Bùi Văn Cẩm đã nằm xuống giã từ trần thế

D_O_CAM_15.jpg.ashxTrong nhiềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, Toà Giám Mục Thái Bình kính báo. Trong nhiềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, Toà Giám Mục Thái Bình kính báo.

Xem thêm: Đ.Ô. Bùi Văn Cẩm đã nằm xuống giã từ trần thế

Write comment (0 Comments)

Đ.Ô. Lê Xuân Thượng mới ra đi đột ngột tạị Houston, Texas, USA

LeXuanTHuong-1Với tâm tình hiệp thông phân ưu và cầu nguyện, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo phó, Chương trình tang lễ do Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể sắp xếp và mấy dòng tiểu sử để độc giả cùng hiệp thông nguyện cầu cho linh hồn Đ.Ô. Philipphê.

Xem thêm: Đ.Ô. Lê Xuân Thượng mới ra đi đột ngột tạị Houston, Texas, USA

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch