CN 16 TN, B: Hãy lui vào nơi thanh vắng và nghỉ ngơi

Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm B

Mc 16:30-34

Cuộc sống của Cha Sở xứ Ars cho ta thấy rõ sức mạnh chinh phục tâm hồn người ta là do Chúa. Thánh Gioan Vianney không tài giỏi, nhưng ngài luôn tích cực làm việc và tin tưởng ở Chúa.

Xem thêm: CN 16 TN, B: Hãy lui vào nơi thanh vắng và nghỉ ngơi

Write comment (0 Comments)

CN 15 TN, B: Chân dung người tông đồ

Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm B

Mc 6: 7 - 13

 Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu sai nhóm 12 môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng. Trước khi lên đường, ngoài việc ban quyền trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, Đức Giêsu còn đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho các ông trong đời sống tông đồ.

Xem thêm: CN 15 TN, B: Chân dung người tông đồ

Write comment (0 Comments)

CN 13 TN, B: Lòng tin của con đã cứu con

Chúa Nhật 13 Mùa Thường Niên, Năm B

Mc 5: 21-43

Lời Chúa mặc khải cho chúng ta biết cách Thiên Chúa, ngang qua Đức Giêsu-Kitô, liên đới với đau khổ và cả sự chết thuộc về thân phận con người như thế nào. 

Xem thêm: CN 13 TN, B: Lòng tin của con đã cứu con

Write comment (0 Comments)

CN 14 TN, B: Người lấy làm lạ vì họ không tin.

Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên, Năm B

Mc 6: 1- 6

 Trong thời gian rao giảng Tin mừng ở Galilê, Đức Giêsu hẳn đã có nhiều dịp trở về Nagiarét. Thế nhưng các tác giả Nhất lãm (Mt 13,54-58; Lc 4,16tt; Mc 6,1-6) đã chỉ ghi lại có một lần viếng thăm này,

Xem thêm: CN 14 TN, B: Người lấy làm lạ vì họ không tin.

Write comment (0 Comments)

Lễ Thánh Gio-an Tiền Hô: Người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại

Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tiền Hô, Năm A, B, C

Lc 1: 57-66

Có một chàng thanh niên nọ một mình lang thang giữa sa mạc nóng cháy. Anh ta bực mình vì đi đến đâu, luôn có một cái bóng bám theo đến đó, đó là cái bóng của chính anh ta.

Xem thêm: Lễ Thánh Gio-an Tiền Hô: Người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch