Lễ Thánh Gia B: Gia Đình vui sống theo Luật Chúa

Lễ Tháng Gia, Năm B

Lc 2: 22-40

Trong Phụng vụ Lời Chúa lễ kính Thánh Gia hôm nay, chúng ta được nghe lại đoạn Tin mừng (Lc 2:22-40) kể lại việc Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse dâng Chúa Giêsu Hài Nhi vào Đền Thờ Giêrusalem.

Xem thêm: Lễ Thánh Gia B: Gia Đình vui sống theo Luật Chúa

Write comment (0 Comments)

Lễ GS B: Lời Thiên Chúa (Verbum Dei) ở giữa chúng ta

Lễ Ngày Giáng Sinh, Năm B

Ga. 1,1-18

Lời tựa sách Tin Mừng thứ tư cho chúng ta một khảng định quan trọng: “Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả”. Như vậy mọi hiểu biết về Thiên Chúa trước khi Đức Giêsu xuất hiện (Cựu Ước, mọi tôn giáo khác, cũng như các suy luận triết học) đều chỉ là phỏng định;

Xem thêm: Lễ GS B: Lời Thiên Chúa (Verbum Dei) ở giữa chúng ta

Write comment (0 Comments)

CN 3 MV, B: Niềm vui đang đến

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm B

Ga 1: 6-8, 19-28

Phụng vụ Chúa nhật thứ ba mùa Vọng ghi đậm nét vui tươi. Tiên tri Isaia sống trước Chúa Cứu Thế sáu trăm năm, loan báo tin mừng hồi hương cho dân đang bị lưu đày ở Babylon:

Xem thêm: CN 3 MV, B: Niềm vui đang đến

Write comment (0 Comments)

CN 4 MV, B: Đức Chúa ở cùng chúng ta

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, Năm B

Lc 1: 26 - 38

“Quyền năng Đấng tối cao sẽ phủ bóng trên Bà” (Lc 1,35). Hai Chúa Nhật vừa qua, các bài đọc Kinh Thánh trong phụng vụ giới thiệu cho chúng ta sứ mạng của Gioan Tiền hô.

Xem thêm: CN 4 MV, B: Đức Chúa ở cùng chúng ta

Write comment (0 Comments)

CN 2 MV, B: Hãy chuẩn bị tâm hồn cho xứng để đón nhận Chúa đến

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm B

Mc 1: 1 - 8

Việc chuẩn bị đón chờ Chúa đến đã được ghi khắc trong lịch sử nhân loại. Lịch sử của tình thương và đầy lòng trắc ẩn của Thiên Chúa đối với con người.

Xem thêm: CN 2 MV, B: Hãy chuẩn bị tâm hồn cho xứng để đón nhận Chúa đến

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch