CN 26 TN, C: Tội hờ hững với đồng loại

CN_26CChúa Nhật 26 Thường Niên, Năm C

Lc 16, 19-31

Chúng ta đang đồng hành với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người trên đường tiến về Giêrusalem- nơi Người sẽ tự hiến vì nhân loại. Bằng dụ ngôn “ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khó”, Chúa Giêsu không những muốn gửi đến cho nhóm người Pharisêu vốn ham thích tiền bạc, xem tiền của, giàu sang như là dấu hiệu được Giavê chúc phúc, mà còn là lời cảnh tỉnh cho hết những ai luôn coi trọng tiền bạc hơn anh em đồng loại.

Xem thêm: CN 26 TN, C: Tội hờ hững với đồng loại

Write comment (0 Comments)

CN 25 TN, C: Khôn ngoan đích thực

CN_25_TN-C2Chúa Nhật 25 Thường Niên, Năm C

Lc 16:1-13

Có người khôn “lỏi”. Có người khôn mà không “ngoan”, khôn mà không được người khác thương. Có người ngây thơ như thể là dại, nhưng lại được nhiều người thương. “Ai khôn thời dại, ai dại thời khôn”. Sự khôn ngoan đích thực hệ tại đâu?

Xem thêm: CN 25 TN, C: Khôn ngoan đích thực

Write comment (0 Comments)

CN 23 TN, C: Theo Chúa, phải từ bỏ tình cảm tự nhiên

CN_23_TN_Nam_CChúa Nhật 23 Thường Niên, Năm C

Lc 14:25-32

Trên hành trình lên Giêrusalem để thi hành sự vụ cứu độ con người qua cái chết của mình, Đức Giêsu thấy người ta theo mình rất đông. Có những người theo Ngài chỉ vì tính hiếu tri, tò mò; lại có những người theo vì mong được chứng kiến hay trực tiếp lãnh nhận được một vài phép lạ như Chúa đã làm; lại có những người theo vì hy vọng Đức Giêsu thiết lập một vương quốc oai hùng theo kiểu trần gian; tuy nhiên, cũng có những người theo Chúa vì muốn được ơn cứu độ.

Xem thêm: CN 23 TN, C: Theo Chúa, phải từ bỏ tình cảm tự nhiên

Write comment (0 Comments)

CN 24 TN, C: Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với người có tội

CN_24CChúa Nhật 24 Thường Niên, Năm C

Lc 15:1-32

Bài Phúc Âm hôm nay thuật lại ba dụ ngôn: - người chăn chiên đi tìm con chiên lạc. Người đàn bà tìm đồng tiền mất. Và người cha nhân hậu đón nhận đứa con phung phá trở về. Ba dụ ngôn đó nội dung khác nhau nhưng đều quy về một đề tài là: lòng thương xót bao la của Thiên Chúa đối với con người có tội.

Xem thêm: CN 24 TN, C: Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với người có tội

Write comment (0 Comments)

CN 22 TN, C: Ngồi vào chỗ cuối

CN_22_TN-CChúa Nhật 22 Thường Niên, Năm C

Lc 14,7-14

Thánh Luca mở đầu câu chuyện Tin Mừng hôm nay với chi tiết thời gian và không gian “một ngày Sa-bat nọ”, tại “bữa tiệc” của một thủ lãnh nhóm Pharisiêu. Chúa Giêsu được mời tham dự “bữa tiệc trần gian”, của những “con người trần gian” nầy.

Xem thêm: CN 22 TN, C: Ngồi vào chỗ cuối

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch