Như một lễ vật tạ ơn dâng lên Thiên Chúa quan phòng, đã luyện lọc, thanh tẩy, uốn nắn và dìu dắt con từng bước chập choạng trên những chặng đường gập ghềnh trong cuộc sống tới bàn thánh, đưa dẫn con qua những cơn mây đen bao phủ tâm trí, những giằng co giữa lí trí và con tim, giữ gìn con khỏi xa lìa thánh điện và hơn một lần cứu sống mạng con.

Tưởng nhớ trong lễ dâng và lời kinh nguyện linh hồn song thân: bậc sinh thành, dưỡng dục và nuôi dưỡng niềm tin của con.

Xin đề tặng qúi giáo dân: Giáo xứ Holy Family, Giáo xứ Saint Ann, Giáo xứ Saint Leo, Giáo xứ Saint Francis de Sales, Giáo xứ Our Lady of Lourdes, Giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, Giáo xứ Saint Bernadette, Giáo xứ Saint Michael trong Giáo phận Arlington, Virginia, USA về những nhận xét, lượng giá và thẩm định mục vụ giảng dạy bằng Anh ngữ và Việt ngữ của tác giả trong các thánh lễ Chúa nhật và Lễ trọng kính đặc biệt.

Cũng xin đề tặng: Qúi Ðức Cha, quí Cha, quí nam nữ Tu sĩ và Qúi độc giả khắp năm châu trên mạng lưới VietCatholic Network – Thông Tấn Xã Công Giáo Việt NamNguyệt San Dân Chúa Mỹ Châu đã đón đọc những bài chiêm niệm lời hằng sống của tác giả với quan điểm tán đồng và còn sao chép để gửi qua điện thư cho người khác đọc, hoặc cho in lại trong tờ mục vụ giáo xứ/cộng đoàn để chia sẻ với giáo dân và bạn hữu xa gần.

Và xin đề tặng Quí độc giả tương lai của Tập Sách này: Ðể cùng chiêm niệm và đáp trả lời hằng sống.