Sau đây là kết quả cuộc Bầu Cử Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo VN tại Hoa Kì do Linh mục Nguyễn Anh Tuấn, Chủ Tịch Miền Tây Bắc Hoa Kì, Trưởng Ban Bầu Cử báo cáo ngày 17/07/2019.

Lm Nguyễn Thanh Châu, hình chụp 2006

Kết quả cho thấy Linh mục Nguyễn Thanh Châu đắc cử Tân Chủ Tịch, Nhiệm kì 10/2019-10/2023. Cha Châu hiện là Chánh xứ Giáo xứ Philipphe Phan Văn Minh thuộc Giáo phận Orlando, bang Florida; một thời là Chủ tịch Liên Đoàn CGVN Miền Đông Nam Hoa Kì.

 

 

 

 

  Một số hình ảnh kiểm phiếu

 

 

 Nghi Thức Bàn Giao của Chủ Tịch Liên Đoàn sẽ được tổ chức trong Đại Hội Linh Mục Việt Nam – Hành Trình Emmaus VIII, tại Thành Phố Santa Ana, Bang California vào sáng Thứ Năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019.

Mục Vụ Văn Bút

----------------------------------------------

Biên bản kiểm phiếu bầu Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo: