GPPD-Sáng ngày 21.01.2021, khoảng gần năm ngàn tín hữu, đại diện cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận Phát Diệm, đã vui mừng hân hoan, cùng nhau quy tụ bên vị Cha chung của giáo phận là Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Giám quản Tông tòa Phát Diệm, cùng với sự hiện diện trân quý của Quý Đấng bậc, Quý Cha, Quý Ân Nhân, Quý Khách xa gần, để cử hành Nghi thức làm phép Nhà Chung và dâng Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa.

Được khởi công ngày 03.11.2018, sau hơn hai năm xây dựng với tinh thần hiệp thông và lòng quyết tâm, hôm nay Nhà Chung Phát Diệm đã được hoàn thành, đánh dấu một trang sử mới của giáo phận.

 

Xin nhấn vào đường dẫn này để xem bài tường thuật: Thánh lễ Tạ ơn-Làm phép Nhà Chung Phát Diệm: Dấu ấn của công trình hiệp thông

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thanh-le-ta-on-lam-phep-nha-chung-phat-diem-dau-an-cua-cong-trinh-hiep-thong-41337

Rồi nhấn vào hình: Thánh lễ Tạ ơn-Làm phép Nhà Chung Phát Diệm để coi Video: Thánh lễ Tạ ơn-Làm phép Nhà Chung Phát Diệm

https://photos.google.com/share/AF1QipNwlxLp2YtRaoVnYkoP1sykml_rkPzBKUFA69xnAdnfTVhZuduRvR27m8B4geI6Kg?key=dHpib0NqLUw4SmU2bUhFZDE5ckhGVE5NMlNfT1N3

Cuối bài nhấn vào: Tải về đây đêẻ coi thêm hình ảnh

Ban Biên tập website Gp. Phát Diệm

Nguồn: phatdiem.org