Oremus Pro Defunctis. Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh kính báo: Linh mục Gabriel LaJeune (M.E.P.).

  • Sinh ngày 26.7.1926 tại Poligny, Pháp
  • Chịu chức linh mục ngày 28.5.1950 tại Pháp
  • Đã trở về Nhà Cha ngày thứ Sáu 02 tháng 11 năm 2018 tại Hồng Kông, hưởng thọ 92 tuổi, sau 68 năm linh mục.

Ngài là vị linh mục chính xứ người Pháp cuối cùng của giáo xứ Phanxicô Xaviê, Chợ Lớn cho đến năm 1975.

Thánh lễ An táng sẽ cử hành vào ngày thứ Hai 12 tháng 11 năm 2018 tại Hồng Kông.

Xin quý Cha trong giáo phận dâng một Thánh lễ cầu cho linh hồn linh mục Gabriel Lajeune.

Toà Tổng Giám Mục, ngày 03.11.2018

Linh mục Tổng Đại Diện

(đã ký và đóng dấu)

Inhaxiô Hồ Văn Xuân

Mục vụ :

1950 - 1957       Giáo phận Hưng Hoá

1957 - 1969       Phó xứ Phanxicô Xaviê, Chợ Lớn

1969 - 1975       Chánh xứ Phanxicô Xaviê, Chợ Lớn

1975 - 2018       Hồng Kông

Nguồn: tgpsaigon.net

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch