Chúc mừng Quí tân linh mục, Quí tu sĩ nam nữ khấn dòng, mừng ngân khánh và kim khánh tại Hoa kì Hè năm 2021. Sau đây là danh sách do Linh Muc Phạm Hữu Tâm, Tổng Thư Kí Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam / Hoa Kì soạn thảo và đem lên VietCatholic để chúc mừng.

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ Trân Trọng Kính Báo và Chúc Mừng:

  1. Thánh lễ tạ ơn Kỷ Niệm Ngân Khánh Khấn Dòng ( 1996 - June 22 - 2021) của Sơ Maria Trần Thị Thúy Mai, vào thứ Bảy, 19 tháng 6 năm 2021, tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thuộc TGP Seattle. Sơ Maria Trần Thị Thúy Mai, LHC (Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp) là Tổng Thư Ký của Gia Đình Liên Tu Sĩ Miền Tây Bắc.
  2. Thánh lễ Khấn của Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa, Miền Hải Ngoại, ngày thứ Năm, 7 tháng 6 năm 2021, tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, 11731 SE Stevens Rd, Happy Valley, OR 97036.

o Cam kết Lần Đầu của Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Hoàng Thái, S.D.D

o Cam kết Lại:

Thầy Đaminh Nguyễn Xuân Mạnh, S.D.D.

Thầy Phanxicô Xavie Lê Trọng Khởi, S.D.D.

Thầy Giuse Trần Văn Nhiệm, S.D.D.

o Cam kết vĩnh viễn:

Thầy Giuse Nguyễn Văn Nam, S.D.D.

 Thầy Phaolô Vũ Đức Thành, S.D.D.

  1. Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục của Thầy phó tế Gioan Baotixita Ngô Khắc Dương, S.D.D., vào thứ Bảy, 19 tháng 6 năm 2021, tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, 11731 SE. Stevens Rd, Happy Valley, OR 97086
  2. Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục của Thầy Phó Tế Micae Hoàng Duy Randy, vào thứ Bảy, 26 tháng 6 năm 2021, tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, 1716 NE Davis Street, Portland, OR 97209
  3. Thánh Lễ Tạ Ơn Ngân Khánh và Kim Khánh Khấn Dòng của Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, vào thứ Bảy, 17 tháng 7 năm 2021, lúc 10 giờ sáng, tại Thánh Đường Đức Mẹ La Vang, 11731 SE Stevens Rd, Happy Valley, OR 97086. Xem trực tuyến: Gxlavangoregon.com

o Ngân Khánh Khấn Dòng:

Sơ Mary Josephine Đoàn Thị Thái Phương, LHC

Sơ Theresa Nguyễn Thị Thanh Tuyền, LHC

o Kim Khánh Khấn Dòng: Sơ Mary Nguyễn Thị Thùy Trang, LHC

Liên đoàn xin được hiệp thông cầu nguyện và chung vui cùng cộng đồng Tu Sĩ miền Tây Bắc, cách riêng Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa Miền Hải Ngoại, và Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt.

Tạ ơn Chúa và cám ơn các Tu Sĩ, Linh mục đã cho chúng ta những tấm gương hy sinh, dấn thân vì Nước Trời.

Muôn ngàn đời chúng con tạ ơn Chúa!

Trong tình người tận hiến,

Lm Phạm Hữu Tâm, TTK-LD