Được tin Linh mục Phạm Tá, Thánh danh Phao-lô, mới qua đời tại Huế, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó, Chương Trình Tang Lễ và mấy dòng tiểu sử do Toà Giám Muc Huế sắp xếp, để độc giả hiệp thông trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Phao-lô.

 

 

 

 

 

 

 

  Nguồn: tonggiaophanhue.net

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: tonggiaophanhue.net