Được tin Linh mục Đặng Trung Hiếu, thánh danh Đa Minh mới qua đời tại Đà Nẵng, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Ai Tín, Chương trình Lễ An táng và mấy dòng Tiểu sử do Truyền Thông Ngôi Lời soạn thảo để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Đa Minh.

 

 

 

 

 

 

Nguồn: ngoiloivn.net