Cáo Phó: Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam  Kính báo  Linh mục Đa Minh Nguyễn Minh Tuân, MF đã về nhà Cha lúc 09g00, thứ Hai ngày 02/12/2019, tại Bệnh Viện Nhân Dân 115, sau 48 năm làm con Chúa trên dương thế, 23 năm sống lời khấn Dòng và 10 năm thi hành sứ vụ linh mục.

  • Sinh ngày: 21/05/1971, tại Thái Bình
  • Khấn dòng ngày: 14/09/1996
  • Lãnh sứ vụ Linh mục: 14/10/2009

 Nghi thức tẩn liệm: 17h00 thứ Hai, 02/12/2019, tại trụ sở Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam.

 Thánh lễ An táng được cử hành lúc 08h00, thứ Năm ngày 05/12/2019 do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế, tại trụ sở Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt nam, 311/14/9, đường 30/4, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

 Cha Đaminh Nguyễn Minh Tuân, MF sẽ an nghỉ trong khuôn viên phần mộ anh em Thừa Sai Đức Tin tại đất thánh giáo xứ Bà Trà, giáo phận Phú Cường. 

 Kính xin quý Đức cha, quý Bề trên, quý cha, quý tu sĩ và quý vị hiệp thông cầu nguyện cho Cha Đaminh Nguyễn Minh Tuân, MF. được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

 Kính báo

 Tm. Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Lm. Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF

Giám tỉnh

Nguồn: giaophanphucuong.org