Cáo Phó: “Thiên Chúa Là Tình Yêu” (1Ga 4,8)’ . Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Toà Giám Mục Đà Lạt, Huyết tộc và Linh tông kính báo : Cha Giuse Trần Ngọc Tĩnh, đã an nghỉ trong Chúa lúc 00 giờ 45, Thứ Ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Tp. Hồ Chí Minh ; hưởng dương 44 tuổi; 6 năm 6 tháng linh mục.

Cha Giuse:

Sinh ngày 23/7/1977 tại Giáo xứ Thanh Bình, Giáo hạt Đức Trọng, Gp. Đà Lạt

Từ 2002 – 2005 : Tu học tại Đại Chủng viện Minh Hòa Đà Lạt

Từ 2005 – 2007 : Giúp xứ Thánh Mẫu, Lộc Phát, Bảo Lộc

Từ 2007 - 2013 : Học Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc

Từ 2013 - 2014  : Phó tế và làm mục vụ tại Giáo xứ Di linh

Ngày 27/06/2014 : Thụ phong linh mục tại Nhà thờ Bảo Lộc.

Từ 2014 – 2015 : Phó xứ Giáo xứ Di Linh, Giáo hạt Di Linh

 Từ 8/2015 – đến nay : Phó xứ Thánh Mẫu - Lộc Phát, Giáo hạt Bảo Lộc.

 -      Nghi thức nhập quan tại Giáo xứ Thánh Mẫu,

lúc 16 giờ 30, Thứ Ba ngày 27 tháng 10 năm 2020.

-        THÁNH LỄ AN TÁNG tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Mẫu,

lúc 09 giờ 00, Thứ Năm, ngày 29 tháng 10 năm 2020.

-        An táng tại Nghĩa trang Linh mục, xã Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh lễ an táng Cha Giuse

và hiệp ý cầu nguyện cho ngài sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Tòa Giám Mục Đà Lạt

Huyết tộc và Linh Tông

đồng kính báo.

 Xin quý cha Giáo phận dâng 3 Thánh Lễ

cầu cho Cha Giuse theo qui định của Giáo phận.

 Nguồn: www.simonhoadalat.com