Được tin Linh mục Nguyễn Thành Huynh, thánh danh Marcô Maria, thuộc Tỉnh Dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc Hoa Kì, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó, mấy dòng tiểu sử và Chương trình Tang Lễ do Văn Phòng Tỉnh Dòng liên hệ sắp xếp, để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Marcô Maria.

 

 

 

 

 

 

 

   

Lm Phanxicô M Trần Hưng Long, CRM

dongcong.us