Trong niềm hiệp thông phân ưu và nguyện cầu, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Ai tín và chương trìn tang lễ của Linh mục Nguyễn Đính, Thánh Danh Đa Minh với mấy dòng tiểu sử do Toà Giám Mục Xuân Lộc sắp xếp, để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho Linh Hồn Cha Đa MInh  được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa.

---------------------------------------------------------

Ai tín: Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và Phục Sinh, Tòa Giám mục Xuân Lộc trân trọng kính báo: Cha Cố Đa Minh Nguyễ Đính, Đã được Chúa gọi về lúc 06g15’, Chúa nhật, 07.11.2021

tại Nhà Hưu dưỡng Giáo phận, hưởng thọ 74 tuổi.

Nghi thức tẩn liệm cho Cha cố Đaminh sẽ được cử hành lúc 08g30 thứ Hai, 08.11.2021 tại Nhà Hưu Giáo phận.

Sau đó là các giờ cầu nguyện và kính viếng.

 Thánh lễ An táng cho Cha cố Đaminh sẽ được cử hành tại Nhà thờ Thái Hòa,

Vào lúc 8g30 thứ Tư, ngày 10.11.2021. Sau đó, Cha cố sẽ được an táng tại Nghĩa trang Chúa Chiên Lành của Giáo phận.

Xin mỗi Cha dâng một Thánh lễ, mỗi Cộng đoàn Dòng tu đọc một ngày Kinh Nhật tụng, mỗi Giáo xứ/ Giáo họ Biệt lập lần hạt 50 cầu nguyện cho Cha cố Đaminh sớm về hưởng tôn nhan Chúa.

Trân trọng.

 ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ CỦA CHA CỐ ĐAMINH

 Cha cố Đaminh sinh ngày 11.12.1947 tại Ngọc Đồng, Hưng Yên,

Chịu chức Linh mục ngày 28.04.1973, tại Sài Gòn,

Phó xứ Phước Tỉnh từ 1973 đến 1974,

Phó xứ Dốc Mơ từ 1974 đến 1976,

Chánh xứ Cây Gáo từ 1976 đến 1990,

Chánh xứ Bình Lâm từ 1990 đến 2000,

Chánh xứ Bình An từ 2000 đến 2017,

Nghỉ hưu tại Nhà Hưu Giáo phận từ 2017,

Quản nhiệm Phú Thiện từ 2018 đến 2020.

Nghỉ hưu tại Nhà Hưu Giáo phận từ 2020 đến 07.11.2021

 

VP Toà Giám Mục Xuân Lộc

 http://giaophanxuanloc.net/