Cáo phó: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2). Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, TGM Long Xuyên kính báo: Cha Phêrô Vũ Quang Thành, Cha Giám đốc Trụ sở Long Xuyên, Sài Gòn.

 Sinh ngày: 2-2-1960 Tại: Thoại Sơn, An Giang

  • Đã trở về Nhà Cha sáng ngày 03/11/2018, tại Sài Gòn
  • Hưởng dương: 58 tuổi
  • Hiện thi hài Cha được quàn tại Nhà Nguyện Trụ sở Long Xuyên, Sài Gòn
  • Thi hài Cha được quàn tạị Tòa Giám mục Long Xuyên từ trưa Chúa Nhật ngày 04/11/2018

 Thánh Lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 9g00 sáng thứ Hai, ngày 05/11/2018, tại nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên, sau đó an táng tại Đất Thánh Nhà hưu Cần Xây.

 Xin quý Cha trong Giáo phận dâng 3 Thánh lễ cầu cho linh hồn Cha Phêrô.

Xin anh chị em cầu nguyện cho Cha Phêrô mau về hưởng Tôn Nhan Chúa.

  Long uyên ngày 03/11/2018

 TGM kính báo

  TIỂU SỬ CHA PHÊRÔ VŨ QUANG THÀNH

 Sinh ngày: 2-2-1960 Tại: Thoại Sơn, AG

  • Vào Tiểu chủng viện: Thánh Phụng, năm 1970, thuộc giáo phận: LX
  • Vào Đại Chủng viện: Thánh Quý, năm 1993
  • Chịu chức linh mục ngày:22-6-2000, Tại: ĐCV Thánh Quý Cần Thơ do Đức cha: Emm. Lê Phong Thuận

 Đã phục vụ tại:

 - Thốt Nốt: 2000-2002

- Bình Minh, Thốt Nốt: 2002-2011

- Giám đốc Trụ sở Long Xuyên tại Sài Gòn : 2011

- Qua đời ngày: 03/11/2018

 Nguồn: tinvui.org

----------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: gplongxuyen.org

  

  

  

    

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch