Cáo Phó: Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, TGM Giáo phận Long Xuyên kính báo: Cha Martinô Trần Văn Chệ: Sinh ngày 15 tháng 04 năm 1947 tại Rạch Sâu, đã trở về Nhà Cha rạng sáng ngày 12/05/2017, tại Cần Đăng, Long Xuyên.

Hưởng thọ 70  tuổi.

Thi hài Cha được quàn tại tư gia thuộc giáo xứ Phatima, Cần Đăng, cho tới sáng Thứ Hai, thì di quan tới nhà thờ Cần Xây.

Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 9g00 sáng thứ hai, ngày 15.5.2017, tại Nhà thờ Cần Xây.

Xin quý Cha trong giáo phận dâng ba Thánh lễ cầu cho linh hồn linh mục MARTINO.

Xin anh chị em cầu nguyện cho cha Cố MARTINO mau về hưởng Tôn nhan Chúa.

Long Xuyên ngày 12/05/2017

TGM kính báo

-------------------------

Cha MARTINÔ TRẦN VĂN CHỆ

Sinh ngày 15.4.1947 tại Rạch Sâu.

Được thụ phong linh mục ngày 11.8.1975 tại Rạch Sâu.

Sau đó, Cha đã từng phục vụ:

1975-1976 : Tân Châu

1976-1981 : Kinh Xáng

1981-2002 : Châu Đốc

2002-2007 : Kinh Xáng.

2007-2012 : Khánh Bình

2012-2017 : Nghỉ hưu tại Cần Xây

Nguồn: gplongxuyen.org