Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Mai Văn Khương mới ra đi đột ngội vĩnh viễn tại Thanh Hoá 22 Tháng 10 2020 Lm Giuse Phạm Văn Định 20
Lm Nguyễn Văn Phương đã lìa đời tại Long An 08 Tháng 10 2020 VP Toà GM Mỹ Tho 54
Lm Trần Xuân Nhàn đã nhắm mắt lìa đời tại Nghẽ An 08 Tháng 10 2020 VP Toà GM Vinh 32
Lm Nguyễn Sơn đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Ban Mê Thuột 23 Tháng 9 2020 VP Toà Gm Ban Mê Thuột 86
Lm Nguyễn Xuân Hóa mới qua đời tại Hà Tĩnh 23 Tháng 9 2020 VP Toà Gm Hà Tĩnh 55
Lm Hoàng Xuân Nghiêm mới lìa cõi thế tại Orlando, Florida 21 Tháng 9 2020 Mục Vụ Văn Bút 164
Lm Nguyễn Hải Dương mới ra đi vĩnh viễn tại Fort Worth, Texas 21 Tháng 9 2020 Mục Vụ Văn Bút 93
Lm Nguyễn Trọng Quý mới qua đời tại Đức quốc 16 Tháng 9 2020 Toà Gm Long Xuyên 111
Lm Đức Ông Trần Trung Hà đã ra đi vĩnh viễn tại Thái Bình 16 Tháng 9 2020 Nan BT / GP Thái Bình 96
Lm Đức Ông Mai Đức Vinh tạ thế tại Paris 10 Tháng 9 2020 Lê Đình Thông 150

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch