Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Nguyễn Văn Thơm đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Hoa Kì 20 Tháng 5 2020 VP Toà GM Vĩnh Long 46
Lm Vũ Sửu mới lìa đời tại Long Xuyên 15 Tháng 5 2020 Phêrô Nguyễn Văn Kiệt 37
Lm Hoàng Kym mới ra đi vĩnh viễn tại Sài Gòn. 14 Tháng 5 2020 Văn Phòng Toà GM Qui Nhơn 49
Lm Trần Phúc Vỵ đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Chí Hoà 25 Tháng 4 2020 Lm Phạm Bá Lãm 73
Lm Trương Phú Thịnh mới qua đời tại Vĩnh Thạnh 22 Tháng 4 2020 Phêrô Nguyễn Văn Kiệt 79
Lm Trần Ngọc Diệm đã ra đi vĩnh viễn tại Đồng Nai 26 Tháng 3 2020 Tỉnh Dòng Vinh Sơn VN 134
Lm Nguyễn Huy Tụng đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Sơn Tây 21 Tháng 3 2020 VP Toà Gm Hưng Hoá 122
Lm Đinh Trung Thành mới qua đời tại Thủ Đức, Sài Gòn 12 Tháng 3 2020 Phêrô Nguyễn Văn Kiệt 117
Lm Nguyễn Minh Từ đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Rochester, New York 05 Tháng 3 2020 Lm Nguyễn Hai 179
Lm Cao Văn Bài đã ra đi vĩnh viễn tại tại Rạch Giá 05 Tháng 3 2020 Phêrô Nguyễn Văn Kiệt 168

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch